Перехідні процеси: методичні вказівки до виконання самостійної роботи