Ратушний Р.Т.

Тип матеріалів: Наукова стаття
Автор/укладач Назва статті Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій Бібліографічний опис Факультет / кафедра Видавець Дата публікації (рік) Файл
1 Сидорчук О.В., Ратушний Р.Т., Сіваковська О.М.
Узгодження конфігурацій систем-продуктів та їх проектів
Управління розвитком складних систем: зб. наук. пр. Узгодження конфігурацій систем-продуктів та їх проектів / О.В Сидорчук, Р.Т. Ратушний, О.М. Щербаченко, О.М. Сіваковська // Управління розвитком складних систем : зб. наук. пр. - 2016. - Вип. 25. - С. 58–65.

2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій

Кафедра інженерії програмного забезпечення

Київ : КНУБА 2016 4_УЗГОДЖЕННЯ КОНФІГУРАЦІЙ СИСТЕМ-ПРОДУКТІВ ТА ЇХ ПРОЕКТІВ.pdf384.08 КБ
2 Сидорчук О.В., Сіваковська О.М., Ратушний Р.Т.
Структура процесу управління конфігурацією проектів
Вісник національного технічного університету «ХПІ». Серія : Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами Структура процесу управління конфігурацією проектів / О.В. Сидорчук, О.М. Сіваковська, Р.Т. Ратушний, О.М. Щербаченко // Вісник національного технічного університету «ХПІ». Серія : Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та…

2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій

Кафедра інженерії програмного забезпечення

Харків : Вид-во НТУ "ХПІ" 2017 6_Структура процесу управління конфігурацією проектів .pdf1.13 МБ