Сачук Ю.Є.

Автор/укладач Назва Факультет / Кафедра Рік видання Видавець Автор/укладач Назва Факультет Дата публікації (рік) Видавець Файл Автор/укладач Назва Бібліографічний опис Факультет / кафедра Дата публікації (рік) Файл Автор/укладач Назва статті Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій Бібліографічний опис Факультет / кафедра Видавець Дата публікації (рік) Файл
1 Сачук Ю.Є.
Формування соціально-професійної мобільності майбутніх викладачів інформатики у процесі магістерської підготовки

2021 Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій

2021 Кафедра цифрових освітніх технологій

2017 Луцьк ДИСЕРТАЦІЯ_Сачук.pdf2.92 МБ
2 Сачук Ю.Є.
Формування соціально-професійної мобільності майбутніх викладачів інформатики у процесі магістерської підготовки
Сачук Ю. Є. Формування соціально-професійної мобільності майбутніх викладачів інформатики у процесі магістерської підготовки : автореф. дис. ...канд. пед. наук : 13.00.04 / Юлія Євгеніївна Сачук ; Університет імені Альфреда Нобеля (Дніпро). -…

2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій

Кафедра професійної освіти та комп'ютерних технологій (ФКНІТ)

2017 !Final_Авторферат.docx251.32 КБ
3 Сачук Ю.Є.
Архітектура та проектування програмного забезпечення

2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій

Кафедра професійної освіти та комп'ютерних технологій (ФКНІТ)

2019 ІВВ Луцького НТУ
4 Сачук Ю.Є.
Архітектура та проектування програмного забезпечення

2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій

Кафедра професійної освіти та комп'ютерних технологій (ФКНІТ)

2019 ІВВ Луцького НТУ
5 Сачук Ю.Є.
Педагогічні умови формування соціально-професійної мобільності майбутніх викладачів інформатики у магістерській підготовці
Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації : матеріали ІІ Всеукраїнської наук. конф. Сачук Ю. Є. Педагогічні умови формування соціально-професійної мобільності майбутніх викладачів інформатики у магістерській підготовці. Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації : матеріали ІІ Всеукраїнської наук. конф., 28-29…

2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій

Кафедра комп'ютерних наук (ФКНІТ)

Дніпро : Роял Принт 2016
6 Сачук Ю.Є.
Проблема соціально-професійної мобільності сучасного фахівця у контексті реформування системи вищої освіти
Педагогічний часопис Волині Сачук Ю.Є. Проблема соціально-професійної мобільності сучасного фахівця у контексті реформування системи вищої освіти / Ю.Є. Сачук. // Педагогічний часопис Волині. - 2016. – №1 (2). – С. 10–15

2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій

Кафедра комп'ютерних наук (ФКНІТ)

Луцьк : Вежа-Друк 2016 pchv_2016_1_4.pdf488.41 КБ
7 Сачук Ю.Є.
Підготовка мобільного викладача інформатики в умовах магістратури
Молодь і ринок Сачук Ю.Є (Мельничук). Підготовка мобільного викладача інформатики в умовах магістратури / Ю.Є. Сачук (Мельничук) // Молодь і ринок. – 2016. - №7 (138). – С. 174–178.

2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій

Кафедра комп'ютерних наук (ФКНІТ)

Дрогобич 2016 Mir_2016_7_39.pdf310.59 КБ
8 Сачук Ю.Є.
Особливості магістерської підготовки майбутніх викладачів інформатики в умовах ступеневої освіти
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. Сачук Ю.Є. Особливості магістерської підготовки майбутніх викладачів інформатики в умовах ступеневої освіти / Ю.Є. Сачук (Мельничук). // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського. Серія : Педагогічні науки : зб.…

2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій

Кафедра комп'ютерних наук (ФКНІТ)

Миколаїв 2016 Nvmdup_2016_1_11.pdf255.8 КБ
9 Сачук Ю.Є.
Коворкінг-марафон як педагогічна технологія ефективного написання випускних кваліфікаційних робіт майбутніх фахівців з інформаційних технологій
Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві : тези доп. VIІ міжнар. наук.-практ. конф. Сачук Ю.Є. Коворкінг-марафон як педагогічна технологія ефективного написання випускних кваліфікаційних робіт майбутніх фахівців з інформаційних технологій / Ю.Є. Сачук //Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві (ІТОНВ-2019) : тези доп.…

2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій

Кафедра комп'ютерних наук (ФКНІТ)

Луцьк : ІВВ Луцького НТУ 2019 ЗБІРНИК ІТОНВ-2019.pdf2.35 МБ
10 Сачук Ю.Є.
Правовий аспект підготовки фахівців із кібербезпеки та захисту інформації
Naukowy i innowacyjny potencjał prezentacji Сачук (Мельничук) Ю.Є. Правовий аспект підготовки фахівців із кібербезпеки та захисту інформації / Ю.Є. Сачук // Naukowy i innowacyjny potencjał prezentacji : kolekcjа prac naukowych «ΛΌГOΣ» z materiałami Międzynarodowej naukowo-praktycznej…

2021 Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра комп'ютерних наук (ФКНІТ)

Rуwne : «Volynsky Oberegi» Publishing House 2018