Архів наукових статей

Автор/укладач Назва статті Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій Бібліографічний опис Факультет / кафедра Дата публікації (рік) Файл
1 Малиновський В.Я.

Путінізм і трампізм – каталізатори військовополітичної консолідації ЄС і НАТО

Переглянути /

Актуальні дослідження суспільних наук : матеріали X всеукр. наук. конф. Малиновський В. Я. Путінізм і трампізм – каталізатори військовополітичної консолідації ЄС і НАТО. Актуальні дослідження суспільних наук : матеріали X всеукр. наук. конф., м. Умань, 28 берез. 2024 р. Умань, 2024. С. 65–69.

2021 Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій

2021 Кафедра соціогуманітарних технологій

2024 МАТЕРІАЛИ Х наукової конференції.pdf3.23 МБ
2 Федонюк В.В.

Вулиця, на якій я живу: історична розвідка про Петра Болбочана

Переглянути /

Волинь у дослідженнях юних науковців : зб. тез наук. робіт слухачів наук. товариств Волинської обласної МАН Іванців Я., Федонюк В. В. Вулиця, на якій я живу: історична розвідка про Петра Болбочана. Волинь у дослідженнях юних науковців : зб. тез наук. робіт слухачів наук. товариств Волинської обласної МАН. 2023. 21 груд. С. 32-34.

2021 Факультет аграрних технологій та екології

Кафедра екології

2023 ЗБІРНИК ТЕЗ Волинь у дослідженнях 2023 (1).pdf3.83 МБ
3 Федонюк В.В., Федонюк М.А.

Про можливості організації дослідницької роботи здобувачів у природно-заповідних об’єктах

Переглянути /

Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті : зб. матеріалів ХІV-ї міжнар. наук.-практ. онлайн-інтернет конф. Федонюк В. В., Федонюк М. А. Про можливості організації дослідницької роботи здобувачів у природно-заповідних об’єктах. Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті : зб. матеріалів ХІV-ї міжнар. наук.-практ.…

2021 Факультет аграрних технологій та екології

Кафедра екології

2023 Тези_ХVІ_конфМАКЕТ.pdf3.68 МБ
4 Романюк Д.О., Панькевич А.С., Федонюк В.В., Федонюк М.А.

Геопросторова оцінка поля температури в Луцьку

Переглянути /

Contemporary challenges of society and ways to overcome them : тhe 4th International scientific and practical conference Романюк Д. О., Панькевич А. С., Федонюк В. В., Федонюк М. А. Геопросторова оцінка поля температури в Луцьку. Contemporary challenges of society and ways to overcome them : тhe 4th International scientific and practical conference, Tallinn, January…

2021 Факультет аграрних технологій та екології

Кафедра екології

2024
5 Жадько О.А., Федонюк В.В., Федонюк М.А.

Про перспективи використання природно-заповідного фонду м. Луцька у системі екологічної освіти

Переглянути /

Сучасний стан та пріоритети модернізації науки, освіти та технологій : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. Жадько О. А., Федонюк В. В., Федонюк М. А. Про перспективи використання природно-заповідного фонду м. Луцька у системі екологічної освіти. Сучасний стан та пріоритети модернізації науки, освіти та технологій : матеріали міжнар. наук.-практ. конф.,…

2021 Факультет аграрних технологій та екології

Кафедра екології

2023
6 Федонюк В.В., Іванців В.В., Жадько О.А., Федонюк М.А., Панькевич С.Г., Залеський І.І.

Екологічна оцінка стану біоценозів природно-заповідних об’єктів Луцька

Переглянути /

Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Серія : Сільськогосподарські науки : зб. наук. пр. Екологічна оцінка стану біоценозів природно-заповідних об’єктів Луцька. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Серія : Сільськогосподарські науки : зб. наук. пр./ В. В. Федонюк та ін. 2023. Вип. 4 (104). С.…

2021 Факультет аграрних технологій та екології

Кафедра екології

2023 Вісн_с-г_4(104)_загал (1).pdf6.91 МБ
7 Semeniuk M., Fedoniuk M. , Vovk O., Fedoniuk V. , Merlenko I.

Assessment land use dynamics in the border areas of Ukraine and Poland: a case study of Ratne Territorial Community and Lenchna County

Переглянути /

GeoTerrace-2023 : International Conference of Young Professionals Semeniuk M., Fedoniuk M., Vovk O., Fedoniuk V., Merlenko I. Assessment land use dynamics in the border areas of Ukraine and Poland: a case study of Ratne Territorial Community and Lenchna County. GeoTerrace-2023 : International Conference of Young…

2021 Факультет аграрних технологій та екології

Кафедра екології

2023
8 Pavlovska T., Kovalchuk Iv., Fedoniuk M. , Kovalchuk Ir., Fedoniuk V.

Trends in the development of deformations of the Turiya riverbed, Volyn Polissia

Переглянути /

GeoTerrace-2023 : International Conference of Young Professionals Pavlovska T., Kovalchuk Iv., Fedoniuk M., Kovalchuk Ir., Fedoniuk V. Trends in the development of deformations of the Turiya riverbed (Volyn Polissia). GeoTerrace-2023 : International Conference of Young Professionals, Lviv, 2-4 Oct. 2023. Р. 1–5.

2021 Факультет аграрних технологій та екології

Кафедра екології

2023
9 Fedoniuk V. , Zhadko О., Vovk О., Fedoniuk M. , Ivantsiv V.

Monitoring of Climate Changes and the State of Natural Complexes of the Cheremsky Nature Reserve

Переглянути /

Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment : 17 th International Scientific Conference Fedoniuk V., Zhadko О., Vovk О., Fedoniuk M., Ivantsiv V. Monitoring of Climate Changes and the State of Natural Complexes of the Cheremsky Nature Reserve. Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment : 17 th…

2021 Факультет аграрних технологій та екології

Кафедра екології

2023
10 Гречановська О.В, Мегем О.М., Потапюк Л.М.

Вплив соціальних мереж на психологічний стан та самооцінку української молоді

Переглянути /

Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія : Психологія : наук. журн. Гречановська О. В., Мегем О. М., Потапюк Л. М. Вплив соціальних мереж на психологічний стан та самооцінку української молоді. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія : Психологія : наук. журн. 2023. Т. 34…

2021 Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій

2021 Кафедра соціогуманітарних технологій

2023