Архів наукових статей

Автор/укладач Назва статті Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій Бібліографічний опис Факультет / кафедра Дата публікації (рік) Файл
1 Коваль Ю.В., Ящинський Л.В., Захарчук Д.А., Панасюк Л.І.

Застосування новітніх інформаційно-комп’ютерних технологій в сучасній науці та освіті

Переглянути /

Концепція формування природничо-наукової компетентності та світогляду майбутнього фахівця в умовах STEM-освіти : матеріали міжнар. наук. конф. Коваль Ю. В., Ящинський Л. В., Захарчук Д. А., Панасюк Л. І. Застосування новітніх інформаційно-комп’ютерних технологій в сучасній науці та освіті. Концепція формування природничо-наукової компетентності та світогляду майбутнього фахівця в умовах…

2021 Факультет транспорту та механічної інженерії

2021 Кафедра фізики та вищої математики

2021
2 Тлучкевич Н.В.

Маржинальний підхід при формуванні управлінської інформації

Переглянути /

Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки : тези доп. VІІІ міжнар. наук.-практ. конф. Тлучкевич Н. В. Маржинальний підхід при формуванні управлінської інформації. Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки : тези доп. VІІІ міжнар. наук.-практ. конф. м. Луцьк, 9 жовт. 2021 р. Луцьк, 2021. Вип. 8. С. 378-380.

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2021
3 Тлучкевич Н.В., Нужна О.А.

Застосування маржинального аналізу для прийняття управлінських рішень

Переглянути /

Економічний форум : наук. журн. Тлучкевич Н. В., Нужна О. А. Застосування маржинального аналізу для прийняття управлінських рішень. Економічний форум : наук. журн. Луцьк : Луцький НТУ, 2021. № 4. С. 145-151.

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2021
4 Нужна О.А., Булатова М.О.

Дослідження впливу обсягу товарних запасів на фінансові результати до оподаткування підприємств оптової торгівлі методами економетричного моделювання

Переглянути /

Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки Нужна О.А., Булатова М.О. Дослідження впливу обсягу товарних запасів на фінансові результати до оподаткування підприємств оптової торгівлі методами економетричного моделювання. Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки : тези доп.…

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2021
5 Нужна О.А.

Стиль керівництва та його вплив на реалізацію функцій спілкування у діловій комунікації

Переглянути /

Економічний часопис Волинського національного університету імені Лесі Українки Нужна О. А. Стиль керівництва та його вплив на реалізацію функцій спілкування у діловій комунікації. Економічний часопис Волинського національного університету імені Лесі Українки. 2021. № 4. С. 81-87.

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2021
6 Нужна О.А.

Професійна етика та її місце у підготовці фахівців з обліку і оподаткування

Переглянути /

Економічний форум : наук. журн. Нужна О. А. Професійна етика та її місце у підготовці фахівців з обліку і оподаткування. Економічний форум : наук. журн. 2021. №2. С. 142-146.

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2021
7 Nahirska K., Nuzhna O., Tluchkevych N.

Calculation of the efficiency of involving the institute of audit in sustainable development of rural areas in Ukraine

Переглянути /

AD ALTA : Journal of interdisciplinary research Valerii Zhuk, Oleg Kantsurov, Iryna Sadovska, Kateryna Melnyk, Anna Safarova, Olga Starenka, Kateryna Nahirska, Oksana Nuzhna, Nataliia Tluchkevych. Calculation of the efficiency of involving the institute of audit in sustainable development of…

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2021
8 Dziamulych М., Nahirska K., Nuzhna O., Gavryliuk O.

The study of the relationship between rural population spending on peasant households with the main socio-economic indicators: a case study of Volyn region, Ukraine

Переглянути /

Economic Engineering in Agriculture and Rural Development. Scientific Papers Series : Management Dziamulych M., Sadovska I., Shmatkovska T., Nahirska K., Nuzhna O., Gavryliuk O. The study of the relationship between rural population spending on peasant households with the main socio-economic indicators: a case study of Volyn region, Ukraine.…

2020 Факультет бізнесу

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2020
9 Малиновський В.Я.

30 років пошуків оптимальної моделі територіальної організації влади

Переглянути /

Просторове планування: містопланування, архітектура, політичні та соціокультурні засади : зб. наук. пр. Малиновський В. Я. 30 років пошуків оптимальної моделі територіальної організації влади. Просторове планування: містопланування, архітектура, політичні та соціокультурні засади : у 2 ч. : зб. наук. пр., Київ–Тернопіль, 2021. Вип. 2, Ч. 1. С. 15–22.

2021 Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій

2021 Кафедра соціогуманітарних технологій

2021 Zbirnik_materialiv_konferentsii_Prostorove_planuvanniia_2021_Chastina_1.pdf6.1 МБ
10 Савчук Н.А., Гарасюк Д.М., Хомік О.М.

Теоретичні основи педагогічної комунікації як професійної діяльності викладача в інклюзивному освітньому середовищі

Переглянути /

Педагогічні науки: теорія та практика Гарасюк Д. М., Савчук Н. А., Хомік О. М. Теоретичні основи педагогічної комунікації як професійної діяльності викладача в інклюзивному освітньому середовищі. Педагогічні науки: теорія та практика. 2021. № 3 (39). С. 142-149.

2021 Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій

2021 Кафедра соціогуманітарних технологій

2021 pedagogics.journalsofznu.zp_.ua_3_2021_сайт.pdf2.09 МБ