Архів наукових статей

Автор/укладач Назва статті Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій Бібліографічний опис Факультет / кафедра Дата публікації (рік) Файл
1 Федонюк В.В., Федонюк М.А.

Регіональний вплив змін клімату на господарський комплекс Волині

Переглянути /

Традиційні та інноваційні підходи до наукових досліджень : матеріали IV міжнар. наук. конф. Федонюк В. В., Федонюк М. А. Регіональний вплив змін клімату на господарський комплекс Волині. Традиційні та інноваційні підходи до наукових досліджень : матеріали IV міжнар. наук. конф., м. Житомир, 10 лют. 2023 р. Житомир, 2023. С. 129-131.

2021 Факультет аграрних технологій та екології

Кафедра екології

2023
2 Федонюк В.В., Іванців В.В., Федонюк М.А., Ковальчук В.М.

Аналіз сучасного екологічного стану території с. Рачин Дубенського району

Переглянути /

Природнича освіта та наука Федонюк В. В., Іванців В. В., Федонюк М. А., Ковальчук В. М. Аналіз сучасного екологічного стану території с. Рачин Дубенського району. Природнича освіта та наука. 2023. Вип. 1. С. 63-74.

2021 Факультет аграрних технологій та екології

Кафедра екології

2023
3 Фесюк В.О., Мороз І.А., Федонюк М.А., Мельник О.В., Полянський С.В.

Методика та практична імплементація дослідження зміни лісистості Волинської області із використанням методів ДЗЗ

Переглянути /

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Геологія. Географія. Екологія : наук. журн. Фесюк В. О., Мороз І. А. В., Федонюк М. А., Мельник О. В., Полянський С. В. Методика та практична імплементація дослідження зміни лісистості Волинської області із використанням методів ДЗЗ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н.…

2021 Факультет аграрних технологій та екології

Кафедра екології

2023
4 Федонюк В.В., Фесюк В.О., Федонюк М.А.

Analysis of the dynamics and precipitation regime in the cross-border region Poland-Belarus- Ukraine 2010-2018

Переглянути /

Journal of Geology, Geography and Geoecology Fedoniuk, V., Fesyuk, V., & Fedoniuk, M. (2023). Analysis of the dynamics and precipitation regime in the cross-border region Poland-Belarus- Ukraine (2010-2018). Journal of Geology, Geography and Geoecology. 2023. № 32(2). Р. 241-253.

2021 Факультет аграрних технологій та екології

Кафедра екології

2023
5 Федонюк В.В., Гусар О.Н., Федонюк М.А.

Динаміка хмарності в межах Волинської області в період 2010-2021 рр.

Переглянути /

Український журнал природничих наук Федонюк В. В., Гусар О. Н., Федонюк М. А. Динаміка хмарності в межах Волинської області в період 2010-2021 рр. Український журнал природничих наук. 2023. № 4. С. 86–95.

2021 Факультет аграрних технологій та екології

Кафедра екології

2023
6 Федонюк В.В., Іванців В.В., Жадько О.А., Федонюк М.А.

Порівняльний аналіз комфортності погоди протягом курортного сезону в національних природних парках Волині

Переглянути /

Екологічні науки : наук.-практ. журн. Федонюк В. В., Іванців В. В., Жадько О. А., Федонюк М. А. Порівняльний аналіз комфортності погоди протягом курортного сезону в національних природних парках Волині. Екологічні науки : наук.-практ. журн. 2023. № 4 (49). С. 232–237.

2021 Факультет аграрних технологій та екології

Кафедра екології

2023
7 Павловська Т.С. , Федонюк М.А., Рудик О.В.

Температурний режим повітря у Волинській області: хронологічний та хорологічний аспекти

Переглянути /

Географічний часопис Волинського національного університету імені Лесі Українки Павловська Т. С., Федонюк М. А., Рудик О. В. Температурний режим повітря у Волинській області: хронологічний та хорологічний аспекти. Географічний часопис Волинського національного університету імені Лесі Українки. 2023. Луцьк. 2023. Вип. 1. С. 39-…

2021 Факультет аграрних технологій та екології

Кафедра екології

2023
8 Малиновський В.Я.

Особливості цифрової трансформації соціальної сфери в умовах воєнного стану

Переглянути /

Теоретико-прикладні аспекти розвитку цифрової держави в Україні : матеріали І всеукр. наук.-практ. конф. Малиновський В. Я. Особливості цифрової трансформації соціальної сфери в умовах воєнного стану. Теоретико-прикладні аспекти розвитку цифрової держави в Україні : матеріали І всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 9 листоп. 2023 р. Київ, 2023. С. 23–27.

2021 Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій

2021 Кафедра соціогуманітарних технологій

2023 Збірник_ост.pdf4.39 МБ
9 Mialkovska L. , Redchuk R., Sushyk I., Martyniuk Ya, Maiboroda O., Savchuk N.

Social Management and Digital Communications as Important Components of Modern Higher Education

Переглянути /

Cadernos educacao tecnologia e sociedade Mialkovska L., Redchuk R., Sushyk I., Martyniuk Ya., Maiboroda O., Savchuk N. Social Management and Digital Communications as Important Components of Modern Higher Education. Cadernos educacao tecnologia e sociedade. 2023. Vol. 16, № 1. Р. 143-152…

2021 Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій

2021 Кафедра соціогуманітарних технологій

2023
10 Московчук А.Т., Дорош В.Ю.

Оцінка результативності діяльності підприємств: зарубіжний та вітчизняний досвід

Переглянути /

Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством : матеріали XV міжнар. наук.-практ. конф. Московчук А. Т., Дорош В. Ю. Оцінка результативності діяльності підприємств: зарубіжний та вітчизняний досвід. Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством : матеріали…

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2023