Архів наукових статей

Автор/укладач Назва статті Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій Бібліографічний опис Факультет / кафедра Дата публікації (рік) Файл
1 Гулай О.І., Шемет В.Я., Фурс Т.В.

Змішане навчання як сучасний освітній тренд

Переглянути /

Актуальні проблеми в системі освіти: загальноосвітній заклад середньої освіти – доуніверситетська підготовка – заклад вищої освіти Гулай, О. І., Шемет, В. Я., Фурс, Т. В. Змішане навчання як сучасний освітній тренд. Актуальні проблеми в системі освіти: загальноосвітній заклад середньої освіти – доуніверситетська підготовка – заклад вищої освіти. 2022. № 1 (2). С. 407–414.

2021 Факультет митної справи, матеріалів та технологій

Кафедра матеріалознавства (ТФ)

2022
2 Мороз І.А., Гулай О.І.

Мотивація вибору майбутньої спеціальності у гендерному контексті

Переглянути /

Актуальні проблеми в системі освіти: загальноосвітній заклад середньої освіти – доуніверситетська підготовка – заклад вищої освіти Мороз І., Гулай О. Мотивація вибору майбутньої спеціальності у гендерному контексті. Актуальні проблеми в системі освіти: загальноосвітній заклад середньої освіти – доуніверситетська підготовка – заклад вищої освіти. 2022. № 1(2). С. 606–613.

2021 Факультет митної справи, матеріалів та технологій

Кафедра матеріалознавства (ТФ)

2022
3 Гулай О.І., Шемет В.Я., Фурс Т.В.

Рідкісноземельні метали як критична сировина. Короткий огляд.

Переглянути /

Праці НТШ. Хім. наук. О. Гулай, В. Шемет, Т. Фурс. Рідкісноземельні метали як критична сировина. Короткий огляд. Праці НТШ. Хімічні науки. 2022. Т. LXX. С. 79-89.

2021 Факультет митної справи, матеріалів та технологій

Кафедра матеріалознавства (ТФ)

2022
4 Гулай О.І., Кабак В.В.

Цифрові інструменти GOOGLE як засіб удосконалення освітнього процесу в закладах вищої освіти

Переглянути /

Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка Гулай, О., Кабак, В. Цифрові інструменти GOOGLE як засіб удосконалення освітнього процесу в закладах вищої освіти. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка. 2023. Т. 1(2), С…

2021 Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій

2021 Кафедра цифрових освітніх технологій

2023
5 Шемет В.Я., Гулай О.І., Мороз І.А.

Фізикохімічні аспекти молекулярної гастрономії

Переглянути /

Наукові праці НУХТ Шемет В. Я., Гулай О. І., Мороз І. А. Фізикохімічні аспекти молекулярної гастрономії. Наукові праці НУХТ. 2021. Т. 27, № 3. C. 163-171.

2021 Факультет митної справи, матеріалів та технологій

Кафедра матеріалознавства (ТФ)

2021
6 Гулай О.І.

Концепція STEM у діяльності гуртка матеріалознавства Малої академії наук

Переглянути /

Наукові записки Малої академії наук України Гулай, О. І. Концепція STEM у діяльності гуртка матеріалознавства Малої академії наук. Наукові записки Малої академії наук України. 2020. № 3(19). С. 10–19.

2020 Технологічний факультет

Кафедра матеріалознавства (ТФ)

2020
7 Гулай О.І., Мороз І.А.

Мотиваційні фактори вибору майбутньої спеціальності

Переглянути /

Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Гулай О.І., Мороз І.А., Фесюк В.О. Мотиваційні фактори вибору майбутньої спеціальності. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. 2021. Вип. 198. С. 28-33. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2021-1-198-28-33.

2021 Факультет митної справи, матеріалів та технологій

Кафедра матеріалознавства (ТФ)

2021 Гулай, Мороз, Фесюк. Наукові записки.pdf973.5 КБ
8 Сидоренко Р.В., Жураковська І.В.

Облік грантів: впровадження правил обліку за МСФЗ у вітчизняну практику

Переглянути /

Економічний форум Сидоренко Р.В., Жураковська І.В. Облік грантів: впровадження правил обліку за МСФЗ у вітчизняну практику. Економічний форум. 2022. № 4. С. 127-135.

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2022 360-Article Text-1071-1-10-20221225.pdf977.3 КБ
9 Тлучкевич Н.В., Нужна О.А.

Методологія наукових досліджень з обліку витрат

Переглянути /

Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами : матеріали VIII міжнар. наук.-практ. конф. Тлучкевич Н. В., Нужна О. А. Методологія наукових досліджень з обліку витрат. Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами : матеріали VIII міжнар. наук.-практ. конф. м. Луцьк, 15 груд. 2022 р. Луцьк, 2022. С. 62-65.

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2022 Збірник Луцьк2022.pdf8.05 МБ
10 Полінкевич О.М.

Креативні технології розвитку індустрії гостинності в період війни

Переглянути /

Інтеграція науки і освіти: розвиток культурних і креативних індустрій : зб. наук. пр. за матер. сеукр. наук.-прак. конф. Полінкевич О. М. Креативні технології розвитку індустрії гостинності в період війни. Інтеграція науки і освіти: розвиток культурних і креативних індустрій : зб. наук. пр. за матер. всеукр. наук.-прак. конф. м. Київ, 10 трав. 2022 р. Київ, 2022. C.…

2021 Факультет бізнесу та права

2021 Кафедра підприємництва, торгівлі та логістики

2022 Polinkevych_ФККІ.pdf355.65 КБ