Архів наукових статей

Автор/укладач Назва статті Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій Бібліографічний опис Факультет / кафедра Дата публікації (рік) Файл
1 Потапюк Л.М., Лінник В.В.

Використання цифрових освітніх технологій в процесі морального виховання дітей з ООП

Переглянути /

Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти : зб. наук. пр. Потапюк Л. М., Лінник В. В. Використання цифрових освітніх технологій в процесі морального виховання дітей з ООП. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти : зб. наук. пр. 2021. Вип.15. С. 194-202.

2021 Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій

2021 Кафедра соціогуманітарних технологій

2021 Використання цифрових освітніх технологій в процесі морального виховання дітей з ООП.pdf472.4 КБ
2 Потапюк Л.М., Димарчук О.В.

Цифрові технології в процесі навчання осіб з порушеннями зору

Переглянути /

Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти : зб. наук. пр. Потапюк Л. М., Димарчук О. В. Цифрові технології в процесі навчання осіб з порушеннями зору. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти : зб. наук. пр. 2021. Вип.15. С. 163-173.

2021 Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій

2021 Кафедра соціогуманітарних технологій

2021 Цифрові технології в процесі навчання осіб з порушеннями зору.pdf559.14 КБ
3 Потапюк Л.М.

Організація інклюзивної освіти у вітчизняному просторі

Переглянути /

Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія : Педагогіка і психологія Потапюк Л. М. Організація інклюзивної освіти у вітчизняному просторі. Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія : Педагогіка і психологія. 2021. № 1 (21). С. 119-126. https://pedpsy.duan.edu.ua/index.php/uk/arkhiv/115-2021-1/148-visnyk-…

2021 Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій

2021 Кафедра соціогуманітарних технологій

2021
4 Потапюк Л.М., Димарчук О.В.

Використання інформаційно-комунікаційних технологій в умовах інклюзивного освітнього середовища

Переглянути /

Інженерні та освітні технології : щокв. наук.-практ. журн. Потапюк Л. М., Димарчук О. В. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в умовах інклюзивного освітнього середовища. Інженерні та освітні технології : щокв. наук.-практ. журн. 2021. Т. 9, № 1. С. 54-65. URL: http://eetecs.kdu.edu.ua/…

2021 Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій

2021 Кафедра соціогуманітарних технологій

2021 EETECS2020_000(1) (1).pdf2.88 МБ
5 Потапюк Л.М., Димарчук О.В.

Асистивні технології як допоміжні засоби організації навчання осіб з вадами зору

Переглянути /

Інженерні та освітні технології : щокв. наук.-практ. журн. Потапюк Л. М., Димарчук О. В. Асистивні технології як допоміжні засоби організації навчання осіб з вадами зору. Інженерні та освітні технології : щокв. наук.-практ. журн. 2021. Том 9, № 1. С. 8-18. URL: http://eetecs.kdu.edu.ua/2021_01/…

2021 Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій

2021 Кафедра соціогуманітарних технологій

2021 EETECS2020_000(1) (1).pdf2.88 МБ
6 Полінкевич О.М.

Формування ефективних автоматизованих систем управління як необхідність інноваційного розвитку підприємств

Переглянути /

Вісник Хмельницького національного університету. Серія : Економічні науки : наук. журн. Полінкевич О. М. Формування ефективних автоматизованих систем управління як необхідність інноваційного розвитку підприємств. Вісник Хмельницького національного університету. Серія : Економічні науки : наук. журн. 2019. Т. 2, № 4. С. 178–184 DOI: 10…

2021 Факультет митної справи, матеріалів та технологій

Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи (ФЕТЕ)

2019 Polinkevych_VKNU-ES-2019-N4-Т2.pdf1.09 МБ
7 Полинкевич О.Н.

Механизм управления рисками страховых компаний в условиях циркулярное экономики

Переглянути /

Новая экономика : науч.-теорет., науч.-практ., науч.-метод. журн. Полинкевич О. Н. Механизм управления рисками страховых компаний в условиях циркулярное экономики. Новая экономика : науч.-теорет., науч.-практ., науч.-метод. журн. 2021. № 1. С. 230-235. http://neweconomics.by/attachments/neweconomics_2021_1_SV.pdf

2021 Факультет митної справи, матеріалів та технологій

Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи (ФЕТЕ)

2021 Polinkevych_neweconomics_2021_1_SV.pdf2.84 МБ
8 Жураковська І.В.

Інформаційне забезпечення обліку об’єктів оподаткування місцевих податків

Переглянути /

Синергетичні драйвери розвитку обліку, податкового аудиту та бізнес-аналітики : зб. тез за матеріалами міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. Жураковська І. В. Інформаційне забезпечення обліку об’єктів оподаткування місцевих податків. Синергетичні драйвери розвитку обліку, податкового аудиту та бізнес-аналітики : зб. тез за матеріалами міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. м. Ірпінь, 14-15…

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2021 7088_IR (3).pdf1.49 МБ
9 Ліпич Л.Г.

Дослідження чинників демотивації працівників підприємства

Переглянути /

Економічний форум : наук. журн. Ліпич Л. Г., Хілуха О. А., Кушнірук М. А. Дослідження чинників демотивації працівників підприємства. Економічний форум : наук. журн. 2021. № 3. С. 70-78.

2021 Факультет бізнесу та права

2021 Кафедра підприємництва, торгівлі та логістики

2021 ЕКОНОМІЧНИЙ-ФОРУМ-3-2021-страницы-70-78.pdf1.45 МБ
10 Тлучкевич Н.В.

Управлінські орієнтири собівартості продукції в аграрному менеджменті

Переглянути /

Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством : тези доп. XІІІ міжнар. наук.-практ. конф. Тлучкевич Н. В. Управлінські орієнтири собівартості продукції в аграрному менеджменті. Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством : тези доп. ХІІІ Міжнар. наук.-практ…

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2021 Збiрник_тез_25-26_червня_2021_р..pdf1.6 МБ