Архів наукових статей

Автор/укладач Назва статті Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій Бібліографічний опис Факультет / кафедра Дата публікації (рік) Файл
11 Нужна О.А., Вавринюк В.В.

Дослідження впливу затрат праці та капіталу на обсяги виробництва продукції на торговельних підприємствах України

Переглянути /

Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. Нужна О. А., Вавринюк В. В. Дослідження впливу затрат праці та капіталу на обсяги виробництва продукції (товарів, робіт, послуг) на торговельних підприємствах України. Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового…

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2024 2024_Mater._konf._Suchasn.Tenden.Rozvit.Ekonom._LTEU_29-30.2024_Kinc..pdf8.15 МБ
12 Нужна О.А.

Участь молоді у наукових дослідженнях в контексті забезпечення досягнення цілей сталого розвитку: аналітика показників динаміки

Переглянути /

Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. Нужна О. А. Участь молоді у наукових дослідженнях в контексті забезпечення досягнення цілей сталого розвитку: аналітика показників динаміки. Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення : матеріали…

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2024 2024_Mater._konf._Suchasn.Tenden.Rozvit.Ekonom._LTEU_29-30.2024_Kinc._2.pdf8.15 МБ
13 Полінкевич О.М.

Гендерний підхід в управлінні підприємствами

Переглянути /

Реалізація гендерної політики в умовах суспільних трансформацій : зб. тез доп. учасників наук.-практ. конф. Полінкевич О. М. Гендерний підхід в управлінні підприємствами. Реалізація гендерної політики в умовах суспільних трансформацій : зб. тез доп. учасників наук.-практ. конф., м. Черкаси, 27 квіт. 2023 р. Черкаси, 2023. С. 124-126.

2021 Факультет бізнесу та права

2021 Кафедра підприємництва, торгівлі та логістики

2023 Polinkevych_konf_sura-_2023.pdf392.17 КБ
14 Полінкевич О.М.

Чинники забезпечення сталого розвитку підприємств

Переглянути /

Сучасна наука та освіта: стан, проблеми, перспективи : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. Полінкевич О. М. Чинники забезпечення сталого розвитку підприємств. Сучасна наука та освіта: стан, проблеми, перспективи : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава, 20-21 берез. 2023 р. Полтава, 2023. С. 753-754.

2021 Факультет бізнесу та права

2021 Кафедра підприємництва, торгівлі та логістики

2023 Polinkevych_Materialy.Konf_.Poltava2023.pdf1.08 МБ
15 Осипчук Д., Polinkevych O.

Conceptual model of marketing technologies for customer service based on an individual approach

Переглянути /

Інтеграційні та інноваційні напрямки розвитку індустрії гостинності : зб. тез доп. XII всеукр. міжвуз. наук. конф. студ., аспірантів і молодих учених Osypchuk D., Polinkevych O. Conceptual model of marketing technologies for customer service based on an individual approach. Інтеграційні та інноваційні напрямки розвитку індустрії гостинності : зб. тез доп. XII всеукр. міжвуз. наук. конф. студ.,…

2021 Факультет бізнесу та права

2021 Кафедра підприємництва, торгівлі та логістики

2023 Osypchuk, Polinkevych_Odesa_17-18.05.2023.pdf626.39 КБ
16 Полінкевич О.М.

Цифрова трансформація бізнес-моделей сталого розвитку підприємств

Переглянути /

Розвиток України в умовах мілітарного впливу: соціально-правові, економічні та екологічні аспекти : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. Полінкевич О. М. Цифрова трансформація бізнес-моделей сталого розвитку підприємств. Розвиток України в умовах мілітарного впливу: соціально-правові, економічні та екологічні аспекти : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 28 берез.…

2021 Факультет бізнесу та права

2021 Кафедра підприємництва, торгівлі та логістики

2023 Polinkevych_DevelopmentOfUkraine_vol2.pdf1.84 МБ
17 Полінкевич О.М.

Соціальний добробут як чинник активізації підприємництва

Переглянути /

Підприємництво та торгівля: сучасний стан і перспективи розвитку : матеріали III міжнар. наук.-практ. конф. Полінкевич О.М. Соціальний добробут як чинник активізації підприємництва. Підприємництво та торгівля: сучасний стан і перспективи розвитку : матеріали III міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 18-19 трав. 2023 р. Луцьк. 2023. С. 110-111.

2021 Факультет бізнесу та права

2021 Кафедра підприємництва, торгівлі та логістики

2023 Polinkevych_Pidpr_torg_konf_18-19.05.2023.pdf632.83 КБ
18 Полінкевич О.М.

Цифрова економіка як основа сталого розвитку

Переглянути /

Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами : матеріали ІX міжнар. наук.-практ. конф. Полінкевич О. М. Цифрова економіка як основа сталого розвитку. Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами : матеріали ІX міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 15 груд. 2023 р. Луцьк, 2023. Ч. 1. С.342-343.

2021 Факультет бізнесу та права

2021 Кафедра підприємництва, торгівлі та логістики

2023 Polikevych_Lutsk_2023_1.pdf507.79 КБ
19 Шермолович В.В., Полінкевич О.М.

Парадигма збуту підприємств в цифровій економіці

Переглянути /

Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами : матеріали ІX міжнар. наук.-практ. конф. Шермолович В. В., Полінкевич О. М. Парадигма збуту підприємств в цифровій економіці. Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами : матеріали ІX міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 15 груд. 2023 р. Луцьк, 2023. Ч. 1. С. 387-388.

2021 Факультет бізнесу та права

2021 Кафедра підприємництва, торгівлі та логістики

2023 Shermolovych_Polikevych_Lutsk_2023_1.pdf498.92 КБ
20 Мосійчук І.В., Полінкевич О.М.

Стратегія маркетингу будівельних підприємств в цифровій економіці як основа сталого розвитку

Переглянути /

Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами : матеріали ІX міжнар. наук.-практ. конф. Мосійчук І. В., Полінкевич О. М. Стратегія маркетингу будівельних підприємств в цифровій економіці як основа сталого розвитку. Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами : матеріали ІX міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 15…

2021 Факультет бізнесу та права

2021 Кафедра підприємництва, торгівлі та логістики

2023 Mosiichuk_Polikevych_Lutsk_2023_1.pdf512.65 КБ