Архів наукових статей

Автор/укладач Назва статті Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій Бібліографічний опис Факультет / кафедра Дата публікації (рік) Файл
11 Тлучкевич Н.В., Нужна О.А., Зеленко С.В.

Стратегічне управління витратами за стадіями життєвого циклу продукції в тваринництві

Переглянути /

Актуальні проблеми розвитку обліку, аналізу, контролю і оподаткування у контексті Європейської інтеграції та сучасних викликів глобалізації : матеріали ІХ міжнар. наук.-практ. конф. Тлучкевич Н. В., Нужна О. А., Зеленко С. В. Стратегічне управління витратами за стадіями життєвого циклу продукції в тваринництві. Актуальні проблеми розвитку обліку, аналізу, контролю і оподаткування у контексті Європейської інтеграції та сучасних…

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2021 ЗБІРНИК_ЛТЕУ, 2021.pdf3.37 МБ
12 Тлучкевич Н.В.

Бюджетне планування як складова системи управління та управлінського обліку

Переглянути /

Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки : зб. матеріалів XІ міжнар. наук.-практ. конф. Тлучкевич Н. В. Бюджетне планування як складова системи управління та управлінського обліку. Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки : зб. матеріалів XІ міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцька, 5 жовт. 2019 р. Луцьк, 2019. С. 87-89.

2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2019
13 Тлучкевич Н.В., Нужна О.А.

Особенности учета производственных затрат по этапах технологического процесса при производстве мясной продукции в Украине

Переглянути /

Accounting and its contribution to the economic science : рroceedings of the International Scientific Conference Organized on the Occasion of 100th Anniversary of the Accountancy and Analysis Department Тлучкевич Н. В., Нужная О. А. Особенности учета производственных затрат по этапах технологического процесса при производстве мясной продукции в Украине. Accounting and its contribution to the economic science : рroceedings of the International…

2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2020 Sbornik Schetovodstvo Tiraj.pdf9.62 МБ
14 Тлучкевич Н.В.

Облікові аспекти формування показників звітності сільськогосподарських підприємств

Переглянути /

Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки : тези доп. VІІ міжнар. наук.-практ. конф. Тлучкевич Н. В. Облікові аспекти формування показників звітності сільськогосподарських підприємств. Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки : тези доп. VІІ міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 3 жовт. 2020 р. Луцьк, 2020. Вип. 7…

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2020
15 Тлучкевич Н.В.

Формування собівартості платних освітніх послуг в управлінському обліку вищих навчальних закладів

Переглянути /

Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством : тези доп. ХІІ міжнар. наук.-практ. конф. Тлучкевич Н. В. Формування собівартості платних освітніх послуг в управлінському обліку вищих навчальних закладів. Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством : тези…

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2020
16 Тлучкевич Н.В., Нужна О.А.

Управлінські рішення при формуванні управлінської облікової системи в аграрному менеджменті

Переглянути /

Європейський вектор розвитку бухгалтерського обліку, фінансів та оподаткування в аграрному секторі економіки : матеріали ХІ міжнар. наук-практ. конф. Тлучкевич Н. В., Нужна О. А. Управлінські рішення при формуванні управлінської облікової системи в аграрному менеджменті. Європейський вектор розвитку бухгалтерського обліку, фінансів та оподаткування в аграрному секторі економіки : матеріали ХІ…

2021 Факультет бізнесу та права

2018 zb_conf_07-12-2018.pdf2.92 МБ
17 Тлучкевич Н.В.

Інтегрована звітність – нова модель облікової системи

Переглянути /

Розвиток інтегрованої звітності підприємств : тези виступів міжнар. наук. конф. Тлучкевич Н.В. Інтегрована звітність – нова модель облікової системи. Розвиток інтегрованої звітності підприємств : тези виступів міжнар. наук. конф., м. Житомир, 4-5 жовт. 2019 р. Житомир, 2019. С. 181-182.

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2019 Збірник тез.pdf4.46 МБ
18 Тлучкевич Н.В., Нужна О.А.

Облік витрат життєвого циклу сільськогосподарської продукції

Переглянути /

Розвиток бухгалтерського обліку, фінансів та оподаткування в аграрному секторі економіки в умовах євроінтеграції : зб. матеріалів Х міжнар. наук.-практ. конф. Тлучкевич Н. В., Нужна О. А. Облік витрат життєвого циклу сільськогосподарської продукції. Розвиток бухгалтерського обліку, фінансів та оподаткування в аграрному секторі економіки в умовах євроінтеграції : зб. матеріалів Х міжнар. наук.-практ. конф…

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2017
19 Тлучкевич Н.В., Нужна О.А.

Застосування бенчмаркінгу в системі управління витратами

Переглянути /

Актуальні проблеми теорії і практики бухгалтерського обліку, аудиту, аналізу й оподаткування в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф. Тлучкевич Н. В., Нужна О. А. Застосування бенчмаркінгу в системі управління витратами. Актуальні проблеми теорії і практики бухгалтерського обліку, аудиту, аналізу й оподаткування в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку : матеріали ІІ…

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2017 Zb_PDATU_12_2017.pdf3.24 МБ
20 Жураковська І.В.

Облікове забезпечення оцінки ефективності діяльності підприємств лісового господарства в умовах сталого розвитку

Переглянути /

Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством : тези доп. ХІ міжнар. наук.-практ. конф Жураковська І. В., Тарадей К. В. Облікове забезпечення оцінки ефективності діяльності підприємств лісового господарства в умовах сталого розвитку. Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення…

2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2019 Збірник тез_21-22 червня 2019 р. (1).pdf668.05 КБ