Архів наукових статей

Автор/укладач Назва статті Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій Бібліографічний опис Факультет / кафедра Дата публікації (рік) Файл
11 Полінкевич О.М.

Креативні технології розвитку індустрії гостинності в період війни

Переглянути /

Інтеграція науки і освіти: розвиток культурних і креативних індустрій : зб. наук. пр. за матер. сеукр. наук.-прак. конф. Полінкевич О. М. Креативні технології розвитку індустрії гостинності в період війни. Інтеграція науки і освіти: розвиток культурних і креативних індустрій : зб. наук. пр. за матер. всеукр. наук.-прак. конф. м. Київ, 10 трав. 2022 р. Київ, 2022. C.…

2021 Факультет бізнесу та права

2021 Кафедра підприємництва, торгівлі та логістики

2022 Polinkevych_ФККІ.pdf355.65 КБ
12 Polinkevych O.

Zarządzanie bezpośrednimi kanałami sprzedaży przedsiębiorstw turystycznych w warunkach wojny

Переглянути /

Marketing of innovations. Innovations in marketing. Materials of the International Scientific Internet Conference Polinkevych O. M. Zarządzanie bezpośrednimi kanałami sprzedaży przedsiębiorstw turystycznych w warunkach wojny. Marketing of innovations. Innovations in marketing : мaterials of the International Scientific Internet Conference (December, 2022).…

2021 Факультет бізнесу та права

2021 Кафедра підприємництва, торгівлі та логістики

2022 Polinkevych_Marketing_of_innovations_Innovations_in_marketing.pdf810.76 КБ
13 Полінкевич О.М.

Бізнес-модель цифрового бізнесу

Переглянути /

Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами : матеріали VIII міжнар. наук.-практ. конф. Полінкевич О. М. Бізнес-модель цифрового бізнесу. Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами : матеріали VIII міжнар. наук.-практ. конф. м. Луцьк, 15 груд. 2022 р. Луцьк : ЛНТУ, 2022. С. 276-277.

2021 Факультет бізнесу та права

2021 Кафедра підприємництва, торгівлі та логістики

2022 Polinkevych_zb LNTU_2022_276-277.pdf1.23 МБ
14 Нужна О.А.

Економетричне моделювання в управлінні фінансовою стійкістю сільськогосподарських підприємств

Переглянути /

Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами : матеріали VIII міжнар. наук.-практ. конф. Нужна О. А. Економетричне моделювання в управлінні фінансовою стійкістю сільськогосподарських підприємств. Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами : матеріали VIII міжнар. наук.-практ. конф. м. Луцьк, 15 груд. 2022 р. Луцьк,…

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2022 Збірник Луцьк2022.pdf8.05 МБ
15 Тлучкевич Н.В.

Нормування витрат на аграрних підприємствах

Переглянути /

Проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю : матеріали ІV міжнар. наук.-практ. конф. Тлучкевич Н. В. Нормування витрат на аграрних підприємствах. Проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю: матеріали ІV міжнар. наук.-практ. конф. м. Полтава, 20-21 квіт. 2022 р. Полтава, 2022. С. 202-205.

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2022 Матер. ІУ Міжнар. конф. _ 20-21.04.2022_ПДАУ (1).pdf7.73 МБ
16 Терлецький Т.В., Кайдик О.Л., Пташенчук В.В.

Підвищення ефективності системи відеоспостереження шляхом узгодження світлотехнічних параметрів освітлювачів та відеокамер

Переглянути /

Технічні науки та технології : наук. журн. Терлецький Т.В., Кайдик О.Л., Пташенчук В.В. Підвищення ефективності системи відеоспостереження шляхом узгодження світлотехнічних параметрів освітлювачів та відеокамер. Технічні науки та технології : наук. журн. Чернігів. 2021. № 3(25). С. 138-149.

2021 Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій (ТФ)

2021 Technical sciences and technologies 3(25)2021.pdf19.96 МБ
17 Нужна О.А., Тлучкевич Н.В.

Аналіз динаміки і структури кількості зайнятих працівників на підприємствах Волинської області з розподілом їх за розміром

Переглянути /

Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в контексті євроінтеграції : матеріали VII міжнар. наук.-практ. конф. Нужна О. А., Тлучкевич Н .В. Аналіз динаміки і структури кількості зайнятих працівників на підприємствах Волинської області з розподілом їх за розміром. Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в контексті євроінтеграції : матеріали VII…

2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2019 Збірник_23.05.2019 р_блок-1.pdf2.91 МБ
18 Нужна О.А.

Економіко-математичне моделювання в управлінні фінансовими результатами сільськогосподарських підприємств

Переглянути /

Обліково-аналітичний та економіко-фінансовий інструментарій управління сучасним підприємством: міжнародний досвід : зб. наук. пр. за матеріалами ІІ міжнар. наук.-практ. конф. Нужна О. А. Економіко-математичне моделювання в управлінні фінансовими результатами сільськогосподарських підприємств. Обліково-аналітичний та економіко-фінансовий інструментарій управління сучасним підприємством: міжнародний досвід : зб. наук. пр.…

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2022 SBORNIK_(02.11.2022_KhNAHU).pdf2.03 МБ
19 Нужна О.А.

Аналіз структури джерел фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств

Переглянути /

Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством : тези доп. ХІV міжнар. наук.-практ. конф. Нужна О. А. Аналіз структури джерел фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств. Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством : тези доп. ХІV міжнар. наук.-…

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2022 Збірник тез 24.06.2022 _ЛНТУ_Облік і аудит.pdf1.91 МБ
20 Зеленко С.В., Нужна О.А., Тлучкевич Н.В.

Алгоритм організації обліку інфраструктурного потенціалу ОТГ

Переглянути /

Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства : матеріали V міжн. наук.-практ. конф. Зеленко С. В., Нужна О. А., Тлучкевич Н. В. Алгоритм організації обліку інфраструктурного потенціалу ОТГ. Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства : матеріали V міжн. наук.-практ. конф. м. Львів, 28-29 жовт. 2022 р. Львів,…

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2022 tezy_Lviv_2022.pdf1.9 МБ