Архів наукових статей

Автор/укладач Назва статті Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій Бібліографічний опис Факультет / кафедра Дата публікації (рік) Файл
1911 Фурс Т.В., Гулай О.І., Шемет В.Я.

Investigation of Electronic Conductivity in PbI2:Hf Single Crystals.

Переглянути /

PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLID STATE Furs T.V. Investigation of Electronic Conductivity in PbI2:Hf Single Crystals / T.V. Furs, O.I. Hulaj, V.Ya. Shemet // PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLID STATE. - 2019. - V. 20, № 4 - P. 396-400.

2020 Технологічний факультет

Кафедра матеріалознавства (ТФ)

2019
1912 Іщук Л.І., Дацюк Ю.С.

Роль місцевих бюджетів у фінансуванні соціальної сфери: теоретичні та практичні аспекти

Переглянути /

Економічний форум : наук. журн. Іщук Л.І. Роль місцевих бюджетів у фінансуванні соціальної сфери: теоретичні та практичні аспекти / Л.І. Іщук, Ю.С. Дацюк // Економічний форум : наук. журн. - 2020. - №3. С.110-117.

2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування (ФФОЛП)

2020 144-Текст статті-415-1-10-20200720.pdf589.04 КБ
1913 Іщук Л.І., Поліщук В.Г.

Фінансове стимулювання інноваційно-інвестиційного розвитку суб’єктів природокористування регіону

Переглянути /

Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Поліщук В.Г. Фінансове стимулювання інноваційно-інвестиційного розвитку суб’єктів природокористування регіону / В.Г. Поліщук, Л.І. Іщук // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки : наук. журн. - 2018…

2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування (ФФОЛП)

2018 echcenu_2018_3_12.pdf178.43 КБ
1914 Іщук Л.І., Лещук В.П., Полінкевич О.М.

Стратегія управління бізнес-процесами машинобудівних підприємств через реінжиніринг та перепроектування

Переглянути /

Economic annals-XXI Лещук В.П. Стратегія управління бізнес-процесами машинобудівних підприємств через реінжиніринг та перепроектування / В.П. Лещук, О.М. Полінкевич, Л.І Іщук // Економічний часопис ХХІ (Economic Annals – XXI) : наук. журн. - 2015. - № 1-2(1). - С. 57-…

2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування (ФФОЛП)

2015 ecchado_2015_1-2(1)__15.pdf1.19 МБ
1915 Пиріг С.О., Ніколаєва А.М., Олександренко І.В.

БЕЗГОТІВКОВІ РОЗРАХУНКИ: ПОКАЗНИК ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ КРАЇНИ

Переглянути /

Економічний форум : наук. журн. Пиріг С.О. БЕЗГОТІВКОВІ РОЗРАХУНКИ: ПОКАЗНИК ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ КРАЇНИ / С.О. Пиріг, А.М. Ніколаєва. І.В. Олександренко // Економічний форум : наук. журн. - 2019. - № 1. - С. 151-158.

2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування (ФФОЛП)

2019 ecfor_2019_1_25.pdf979.85 КБ
1916 Пиріг С.О.

Використання табличного редактора MS EXCEL у методичній роботі науково-педагогічних працівників вищого навчального закладу

Переглянути /

Економічний форум : наук. журн. Пиріг С.О. Використання табличного редактора MS EXCEL у методичній роботі науково-педагогічних працівників вищого навчального закладу / С.О. Пиріг // Економічний форум : наук. журн. – 2020. - №2. - С. 159-166.

2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування (ФФОЛП)

2020 126-Текст статті-363-1-10-20200517.pdf307.77 КБ
1917 Пилипюк Л.А.

Художній текст і художній світ Оноре Бальзака

Переглянути /

Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Філологія Пилипюк Л.А. Художній текст і художній світ Оноре Бальзака / Л.А. Пилипюк // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Філологія : зб. наук. пр. – 2017. – Вип. 64. – С. 71-73.

2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права

Кафедра української та іноземної лінгвістики (ФФОЛП)

2017 Nznuoaf_2017_64(2)__29.pdf269.33 КБ
1918 Пилипюк Л.А.

Реально-топографічний простір у творчості Оноре де Бальзака

Переглянути /

Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки Пилипюк Л. Реально-топографічний простір у творчості Оноре де Бальзака / Л.А. Пилипюк // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер. : Філологічні науки. - 2015. – Вип. 5. С. – 363-374.

2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права

Кафедра української та іноземної лінгвістики (ФФОЛП)

2015 nzbdpufn_2015_5_48.pdf352.44 КБ
1919 Rudynets M. , Grabovets V.

STUDYING THE INFLUENCE OF PRODUCTION CONDITIONS ON THE CONTENT OF OPERATIONS IN LOGISTIC SYSTEMS OF MILK COLLECTION

Переглянути /

Eastern-European Journal of Enterprise Technologies: Control processes STUDYING THE INFLUENCE OF PRODUCTION CONDITIONS ON THE CONTENT OF OPERATIONS IN LOGISTIC SYSTEMS OF MILK COLLECTION/ А. Tryhuba, N. Pavlikha, M. Rudynets, І. Tryhuba, V. Grabovets, M. Skalyga, I. Tsymbaliuk, N. Khomiuk, V. Fedorchuk-Moroz // Eastern…

2020 Машинобудівний факультет

Кафедра автомобілів і транспортних технологій (МБФ)

2019 R u d y n e t s.pdf1.28 МБ
1920 Пилипюк Л.А.

Субъективное восприятие времени героями Оноре Бальзака

Переглянути /

Молодий вчений : науковий журнал Пилипюк Л. А. Субъективное восприятие времени героями Оноре Бальзака / Л.А. Пилипюк // Молодий вчений : наук. журн. – 2015. - №7(22). – С. 150-154.

2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права

Кафедра української та іноземної лінгвістики (ФФОЛП)

2015 molv_2015_7(1)__35.pdf146.24 КБ