Архів наукових статей

Автор/укладач Назва статті Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій Бібліографічний опис Факультет / кафедра Дата публікації (рік) Файл
31 Лелик Я.Р.

Тенденції розвитку ландшафтного дизайну

Переглянути /

Multidisciplinary academic notes. Theory, methodology and practice : XVII міжнар. наук.-практ. конф. Лелик Я. Р., Савчук Г. Тенденції розвитку ландшафтного дизайну. Multidisciplinary academic notes. Theory, methodology and practice : XVII міжнар. наук.-практ. конф., м. Токіо, 03-06 трав. 2022 р. Токіо, 2022. С. 82-87.

Факультет архітектури, будівництва та дизайну

2021 Кафедра дизайну та графіки

2022 Multidisciplinary-academic-notes.-Theory-methodology-and-practice Японія.pdf15.52 МБ
32 Лелик Я.Р.

Особливості графічного дизайну у рекламі

Переглянути /

Multidisciplinary academic notes. Theory, methodology and practice : XVII міжнар. наук.-практ. конф. Лелик Я. Р. Особливості графічного дизайну у рекламі. Multidisciplinary academic notes. Theory, methodology and practice : XVII міжнар. наук.-практ. конф., м. Токіо, 03-06 трав. 2022 р. Токіо, 2022. С. 78-81.
Факультет архітектури, будівництва та дизайну

2021 Кафедра дизайну та графіки

2022 Multidisciplinary-academic-notes.-Theory-methodology-and-practice Японія.pdf15.52 МБ
33 Лелик Я.Р.

Види, перспективи та їх вплив на реальність малюнку

Переглянути /

Innovative trends of science and practice, tasks and ways to solve them : XVI міжнар. наук.-практ. конф. Лелик Я. Р. Види, перспективи та їх вплив на реальність малюнку. Innovative trends of science and practice, tasks and ways to solve them : XVI міжнар. наук.-практ. конф., м. Греція, 26-29 квіт. 2022 р. Греція. 2022. С. 41-45.

Факультет архітектури, будівництва та дизайну

2021 Кафедра дизайну та графіки

2022 Збірник Греція.pdf8.78 МБ
34 Лелик Я.Р.

Екостиль в сучасному інтер’єрі

Переглянути /

Студентський науковий вісник. Серія : Природничі та технічні науки : наук. зб. Лелик Я. Р. Екостиль в сучасному інтер’єрі. Студентський науковий вісник. Серія : Природничі та технічні науки : наук. зб. Луцьк, 2021. Вип. 44, ч. 2. С. 224-230.

Факультет архітектури, будівництва та дизайну

2021 Кафедра дизайну та графіки

2021 збірник АРХ 2021.pdf53.66 МБ
35 Лелик Я.Р.

Використання елементів STEM-освіти у викладанні дисциплін в освітньому просторі вищої школи

Переглянути /

STEM-освіта: науково-пракимчні аспекти та перспективи розвитку сучасної системи освіти : матеріали всеукр. наук.-педагогічного підвищення кваліфікації Лелик Я. Р. Використання елементів STEM-освіти у викладанні дисциплін в освітньому просторі вищої школи. STEM-освіта: науково-пракимчні аспекти та перспективи розвитку сучасної системи освіти : матеріали всеукр. наук.-педагогічного підвищення…

Факультет архітектури, будівництва та дизайну

Кафедра дизайну та архітектури (ФАБД)

2021 advanced_training_STEM_Декабрь_2021.pdf2.38 МБ
36 Нужна О.А.

Оптимізація обсягу товарних запасів підприємств оптової торгівлі за критерієм максимізації фінансових результатів до оподаткування

Переглянути /

Наукові читання професора Григорія Герасимовича Кірейцева : зб. тез доп. всеукр. наук.-практ. онлайн-конф. Нужна О. А. Оптимізація обсягу товарних запасів підприємств оптової торгівлі за критерієм максимізації фінансових результатів до оподаткування. Наукові читання професора Григорія Герасимовича Кірейцева : зб. тез доп. всеукр. наук.-практ. онлайн-конф…

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2022 ЗБІРНИК ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ_22.02.22 р _.pdf3.64 МБ
37 Нужна О.А.

Аналіз власних оборотних коштів підприємств сільського, лісового та рибного господарства України

Переглянути /

Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством : матеріали V всеукр. наук.-практ. конф. Нужна О. А. Аналіз власних оборотних коштів підприємств сільського, лісового та рибного господарства України. Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством :…

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2022 Збірник_ПДАУ_14-15.04.2022.pdf10.63 МБ
38 Нужна О.А.

Ділова комунікація та її ефективність за різних стилів керівництва

Переглянути /

Україна у світових глобалізаційних процесах: культура, економіка, суспільство : матеріали ІV міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. Нужна О. А. Ділова комунікація та її ефективність за різних стилів керівництва. Україна у світових глобалізаційних процесах: культура, економіка, суспільство : матеріали ІV міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Київ, 23-24 берез. 2022 р.). Київ,…

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2022 Частина_3_Збiрник_2022_постранично (1)-конвертирован.pdf3.61 МБ
39 Полінкевич О.М.

Підходи до розуміння інноваційного розвитку туристичних агенцій

Переглянути /

Управління розвитком туризму та готельно-ресторанного бізнесу в циркулярній економіці= Management of tourism development, hotel and restaurant business in a circular economy : матеріали I міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. Полінкевич О., Кісільчук О. Підходи до розуміння інноваційного розвитку туристичних агенцій. Управління розвитком туризму та готельно-ресторанного бізнесу в циркулярній економіці= Management of tourism development, hotel and restaurant business in a…

2021 Факультет митної справи, матеріалів та технологій

Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи (ФЕТЕ)

2021 Polinkevych_Kisilchuk_UIR_18.05.2021_216-219.pdf673.72 КБ
40 Полінкевич О.М.

Система інноваційного розвитку туристичних підприємств

Переглянути /

Управління розвитком туризму та готельно-ресторанного бізнесу в циркулярній економіці= Management of tourism development, hotel and restaurant business in a circular economy : матеріали I міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. Полінкевич О., Гудько І. Система інноваційного розвитку туристичних підприємств. Управління розвитком туризму та готельно-ресторанного бізнесу в циркулярній економіці= Management of tourism development, hotel and restaurant business in a circular…

2021 Факультет митної справи, матеріалів та технологій

Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи (ФЕТЕ)

2021 Polinkevych_Gudko_UIR_18.05.2021_214-216.pdf677.57 КБ