Архів наукових статей

Автор/укладач Назва статті Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій Бібліографічний опис Факультет / кафедра Дата публікації (рік) Файл
31 Мисковець І.Я., Мольчак Я.О.

Сутність сучасної глобальної екологічної проблеми

Переглянути /

Подолання екологічних ризиків і загроз для довкілля в умовах надзвичайних ситуацій – 2022 : зб. матеріалів І міжнар. наук.-практ. конф. Мисковець І. Я., Мольчак Я. О. Сутність сучасної глобальної екологічної проблеми. Подолання екологічних ризиків і загроз для довкілля в умовах надзвичайних ситуацій – 2022 : зб. матеріалів І міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава, 26-27 трав. 2022 р…

2021 Факультет аграрних технологій та екології

Кафедра екології

2022
32 Мисковець І.Я., Мольчак Я.О.

Особливості ландшафтних районів Волині

Переглянути /

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НАУКИ, ОСВІТИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ В СУЧАСНИХ УМОВАХ Мольчак Я. О., Мисковець І. Я. Особливості ландшафтних районів Волині. Актуальні питання науки, освіти та технологій в сучасних умовах : зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава, 22 квіт. 2022 р. Полтава. 2022. С. 49–51.

2021 Факультет аграрних технологій та екології

Кафедра екології

2022
33 Мисковець І.Я., Мольчак Я.О.

Витрати на перевезення дрібнозему з урожаєм коренеплодів

Переглянути /

Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва: проблеми теорії та практики : зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф. Мольчак Я. О., Мисковець І. Я. Витрати на перевезення дрібнозему з урожаєм коренеплодів. Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва: проблеми теорії та практики: зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 29–30 верес.…

2021 Факультет аграрних технологій та екології

Кафедра екології

2022
34 Мисковець І.Я.

Загальні поняття конструктивно-географічних досліджень організованості дощового стоку

Переглянути /

Modern engineering and innovative technologies : the International Scientific Periodical Journal Мисковець І. Я. Загальні поняття конструктивно-географічних досліджень організованості дощового стоку. Modern Technology and Innovative Technologies : the International Scientific Periodical Journal. 2021. Issue 17, Part 5. Р. .80-86.

2021 Факультет аграрних технологій та екології

Кафедра екології

2021
35 Мисковець І.Я., Мольчак Я.О.

ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ДОВКІЛЛЯ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ

Переглянути /

ScientificWorldJournal Мисковець І. Я. Мольчак Я. О. ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ДОВКІЛЛЯ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ. SWorldJournal. 2022. Issue 11. Part 2. С. 78–83.

2021 Факультет аграрних технологій та екології

Кафедра екології

2022
36 Дзямулич М.І. , Мисковець І.Я., Терещук О.С., Войчук М.В.

Formation and risk assessment of stakeholders value of motor transport enterprises development projects

Переглянути /

AD ALTA : Journal of interdisciplinary research Dembitskyi M., Myskovets I., Zubko A., Tereshchuk O., BaIdala V., Vochuk M. Formation and risk assessment of stakeholders value of motor transport enterprises development projects. AD ALTA : Journal of interdisciplinary research. Czech, 2021. Vol.…

2021 Факультет аграрних технологій та екології

Кафедра екології

2022
37 Мисковець І.Я., Коробчук Л.І.

Сучасний стан іхтіофауни Шацького поозер’я

Переглянути /

Таврійський науковий вісник. Серія : Сільськогосподарські науки : наук. журн. Мисковець І. Я., Коробчук Л. І. Сучасний стан іхтіофауни Шацького поозер’я. Таврійський науковий вісник. Серія : Сільськогосподарські науки : наук. журн. Херсон. 2021. Вип. 118. С. 348-353.

2021 Факультет аграрних технологій та екології

Кафедра екології

2021
38 Мисковець І.Я., Коробчук Л.І.

КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНИХ ХВОРОБ

Переглянути /

Екологічні науки Коробчук Л. І., Мисковець І. Я. КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНИХ ХВОРОБ. Екологічні науки : наук.-практ. журн. Київ. 2021. №2 (35). С. 137-141.

2021 Факультет аграрних технологій та екології

Кафедра екології

2021
39 Мисковець І.Я., Мольчак Я.О.

Природна водозабезпеченість для соціально-економічного розвитку регіону

Переглянути /

Priority directions of science and technology development : тhe 8th International scientific and practical conference Мольчак Я. О., Мисковець І. Я. Природна водозабезпеченість для соціально-економічного розвитку регіону. Priority directions of science and technology development : тhe 8th International scientific and practical conference, Kyiv, Ukraine, April 18-…

2021 Факультет аграрних технологій та екології

Кафедра екології

2021
40 Мисковець І.Я., Мольчак Я.О.

Особливості екологічного стану басейніврічокВолині в сучасних умовах

Переглянути /

Міжнародний науково-практичний семінар по декарбонізації та екомодернізації промисловості України : зб. наук. пр. VІІІ міжнар. з'їзду екологів Мисковець І. Я., Мольчак Я. О. Особливості екологічного стану басейнів річок Волині в сучасних умовах. Міжнародний науково-практичний семінар по декарбонізації та екомодернізації промисловості України : зб. наук. пр. VІІІ міжнар. з'їзду…

2021 Факультет аграрних технологій та екології

Кафедра екології

2021