Архів наукових статей

Автор/укладач Назва статті Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій Бібліографічний опис Факультет / кафедра Дата публікації (рік) Файл
31 Нужна О.А.

Дослідження показників обсягу реалізованої продукції підприємствами Волинської області з розподілом їх за розмірами

Переглянути /

Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки : зб. матеріалів XІ міжнар. наук.-практ. конф. Нужна О. А. Дослідження показників обсягу реалізованої продукції підприємствами Волинської області з розподілом їх за розмірами. Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки : зб. матеріалів XІ міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцька, 5…

2020 Факультет бізнесу

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2019
32 Нужна О.А., Тлучкевич Н.В.

Аналіз структурних змін у чисельності зайнятих працівників у сільському господарстві Волинської області

Переглянути /

Бухгалтерський облік,оподаткування та контроль в умовах міжнародної економічної інтеграції : тези доп. всеукр. наук.-практ. конф. Нужна О. А., Тлучкевич Н. В. Аналіз структурних змін у чисельності зайнятих працівників у сільському господарстві Волинської області. Бухгалтерський облік,оподаткування та контроль в умовах міжнародної економічної інтеграції : тези доп. всеукр. наук…

2020 Факультет бізнесу

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2019 zbirnik_tez_konferenciyi_do_60-richchya_kafedri_10.10.19_2.pdf3.11 МБ
33 Нужна О.А., Тлучкевич Н.В.

Економетричне моделювання і прогнозування собівартості реалізованої продукції сільськогосподарських підприємств

Переглянути /

Фінансові механізми сталого розвитку України : матеріали II міжнар. наук.-практ. конф. Нужна О. А., Тлучкевич Н. В. Економетричне моделювання і прогнозування собівартості реалізованої продукції сільськогосподарських підприємств. Фінансові механізми сталого розвитку України : матеріали II міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 18 жовт…

2020 Факультет бізнесу

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2019 k_18_10_19.pdf3.15 МБ
34 Нужна О.А.

Інтегрована звітність як дієвий інструмент для прийняття ефективних управлінських рішень

Переглянути /

Розвиток інтегрованої звітності підприємств : тези виступів міжнар. наук. конф. Нужна О. А. Інтегрована звітність як дієвий інструмент для прийняття ефективних управлінських рішень. Розвиток інтегрованої звітності підприємств : тези виступів міжнар. наук. конф., м. Житомир, 4-5 жовт. 2019 р. Житомир, 2019. С. 133-134.

2020 Факультет бізнесу

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2019 Збірник тез.pdf4.38 МБ
35 Нужна О.А., Тлучкевич Н.В.

АВС-аналіз як інструмент управління виробничими запасами на лісогосподарських підприємствах

Переглянути /

Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством : тези доп. XІ міжнар. наук.-практ. конф. Нужна О. А., Тлучкевич Н. В. АВС-аналіз як інструмент управління виробничими запасами на лісогосподарських підприємствах. Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством :…

2020 Факультет бізнесу

2019 Збірник тез_21-22 червня 2019 р..pdf1.6 МБ
36 Нужна О.А.

Подолання стилістичного бар'єра у спілкування за допомогою прийомів структурування інформації

Переглянути /

Сучасні тенденції та перспективи розвитку системи управління в Україні та світі : матеріали міжнар. наук.-практ. конф Нужна О. А. Подолання стилістичного бар'єра у спілкування за допомогою прийомів структурування інформації. Сучасні тенденції та перспективи розвитку системи управління в Україні та світі : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 16-17…

2020 Факультет бізнесу

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2017 n_3927_74237532.pdf3.25 МБ
37 Голячук Н.В.

Використання хмарних технологій при підготовці бакалаврів спеціальності 071 «Облік і оподаткування»

Переглянути /

Нові інформаційні технології управління бізнесом : зб. тез всеукр. наук.-практ. конф. Голячук Н. В. Використання хмарних технологій при підготовці бакалаврів спеціальності 071 «Облік і оподаткування». Нові інформаційні технології управління бізнесом : зб. тез всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ. 2019 р. Київ, 2019. С. 45-49.

2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2019
38 Голячук Н.В.

Застосування комп’ютерних технологій в навчальному процесі

Переглянути /

Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки : тези доп. VІ міжнар. наук.-практ. конф. Голячук Н. В. Застосування комп’ютерних технологій в навчальному процесі. Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки : тези доп. VІ міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 3 жовт. 2020 р. Луцьк, 2020. Вип. 7. С. 20-22.

2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2020 Збірник тез (3 жовтня 2020 р.).pdf1.9 МБ
39 Голячук Н.В.

Удосконалення інформаційного забезпечення лісогосподарських підприємств

Переглянути /

Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством : тези доп. ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. Голячук Н. В. Удосконалення інформаційного забезпечення лісогосподарських підприємств. Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством : тези доп. ХІ міжнар. наук.-практ.…

2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2019 Збірник тез_21-22 червня 2019 р..pdf1.6 МБ
40 Стащук О.В, Шматковська Т., Дзямулич М.І., Ковальська Л.Л. , Талах Т.А. , Гаврилюк О.О.

Integrated assessment, analysis and management of financial security and stability of joint-stock companies operating in the agricultural sector: a case study of Ukraine

Переглянути /

Scientific Papers Series “Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development Stashchuk O., Shmatkovska T., Dziamulych M., Kovalska L., Talakh T., Havruliuk O. Integrated assessment, analysis and management of financial security and stability of joint-stock companies operating in the agricultural sector: a case study of…

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2021 2021_volume_21_2_Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development.pdf14.85 МБ