Архів наукових статей

Автор/укладач Назва статті Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій Бібліографічний опис Факультет / кафедра Дата публікації (рік) Файл
41 Талах Т.А.

Моделювання ймовірності банкрутства підприємства

Переглянути /

Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством : тези доп. ХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Талах Т. А. Моделювання ймовірності банкрутства підприємства. Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством : тези доп. ХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. м. Луцьк, 25-26…

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2021 Збірник тез_25-26 червня 2021 р..pdf1.53 МБ
42 Гаврилюк О.О., Риковська Л.О.

Кодекс етики професійних бухгалтерів як основа для імплементації міжнародних етичних норм обліку в українську практику

Переглянути /

Сучасна парадигма міжнародних економічних відносин в умовах глобальних трансформацій : матеріали міжнар. наук.-практ. семінару Гаврилюк О. О. , Риковська Л. О. Кодекс етики професійних бухгалтерів як основа для імплементації міжнародних етичних норм обліку в українську практику. Сучасна парадигма міжнародних економічних відносин в умовах глобальних трансформацій :…

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2021 ЗБІРНИК МЕВ_14.05.2021_.pdf1.68 МБ
43 Чудовець В.В.

Статистична звітність лісових ресурсів в контексті глобальних викликів

Переглянути /

Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством : тези доп. XІ міжнар. наук.-практ. конф. Чудовець В. В. Статистична звітність лісових ресурсів в контексті глобальних викликів. Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством : тези доп. XІ міжнар. наук.-практ.…

2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2019 Збірник тез_21-22 червня 2019 р..pdf1.6 МБ
44 Чудовець В.В.

Проблеми облікового забезпечення калькулювання собівартості продукції лісового господарства

Переглянути /

Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки : зб. матеріалів XІ міжнар. наук.-практ. конф. Чудовець В. В. Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки : зб. матеріалів XІ міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцька, 5 жовт. 2019 р. Луцьк, 2019. С. 92-95.

2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2019 Збірник тез 5.10.2019.pdf1.71 МБ
45 Чудовець В.В.

Напрямки удосконалення підготовки студентів спеціальності 071 Облік і оподаткування

Переглянути /

Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством : тези доп. XІІ міжнар. наук.-практ. конф. Чудовець В. В. Напрямки удосконалення підготовки студентів спеціальності 071 Облік і оподаткування. Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством : тези доп. XІІ міжнар.…

2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2020 Збірник тез_26-27 червня 2020 р..pdf2.78 МБ
46 Чудовець В.В.

Практичні проблеми судово-бухгалтерської експертизи

Переглянути /

Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки : тези доп. VІІ міжнар. наук.-практ. конф. Чудовець В. В. Практичні проблеми судово-бухгалтерської експертизи. Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки : тези доп. VІІ міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцька, 3 жовт. 2020 р. Луцьк, 2020. Вип. 7. С. 113-115.

2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2020 Збірник тез (3 жовтня 2020 р.).pdf1.9 МБ
47 Риковська Л.О.

Професійна етика бухгалтера в контексті сучасних вимог

Переглянути /

Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки : тези доп. XІІ міжнар. наук.-практ. конф. Риковська Л. О. Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки : тези доп. XІІ міжнар. наук.-практ. конф. м. Луцька, 3 жовт. 2020 р. Луцьк, 2020. Вип. 7. С. 87-89.

2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2020 Збірник тез (3 жовтня 2020 р.).pdf1.9 МБ
48 Риковська Л.О.

Особливості наукових досліджень в обліку

Переглянути /

Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством : тези доп. XІІІ міжнар. наук.-практ. конф. Риковська Л. О. Особливості наукових досліджень в обліку. Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством : тези доп. XІІІ міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцька, 25-26 черв…

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2021 Збірник тез_25-26 червня 2021 р..pdf1.6 МБ
49 Чудовець В.В.

Значення фінансового обліку в управлінні підприємством

Переглянути /

Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством : тези доп. XІІІ міжнар. наук.-практ. конф. Чудовець В. В. Значення фінансового обліку в управлінні підприємством. Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством : тези доп. XІІІ міжнар. наук.-практ. конф., м.…

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2021 Збірник тез_25-26 червня 2021 р..pdf1.6 МБ
50 Кривов’язюк І.В., Волинчук Ю.В., Кулик Ю.М.

Діагностика в системі управління логістичною діяльністю підприємства

Переглянути /

Східна Європа: економіка, бізнес та управління : електрон. наук. фахов. вид. Кривов’язюк І.В., Волинчук Ю.В., Кулик Ю.М. Діагностика в системі управління логістичною діяльністю підприємства. Східна Європа: економіка, бізнес та управління : електрон. наук. фахов. вид. 2021. Вип. 4 (31). С. 65-72.

2021 Факультет бізнесу та права

2021 Кафедра підприємництва, торгівлі та логістики

2021 Східна Європа № 4_(31)_2021-страницы-66-73.pdf412.29 КБ