Архів наукових статей

Автор/укладач Назва статті Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій Бібліографічний опис Факультет / кафедра Дата публікації (рік) Файл
41 Полінкевич О.М.

Чинники ефективного готельного бізнесу

Переглянути /

Управління розвитком туризму та готельно-ресторанного бізнесу в циркулярній економіці= Management of tourism development, hotel and restaurant business in a circular economy : матеріали I міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. Полінкевич О., Панасюк Я. Чинники ефективного готельного бізнесу. Управління розвитком туризму та готельно-ресторанного бізнесу в циркулярній економіці= Management of tourism development, hotel and restaurant business in a circular economy :…

2021 Факультет митної справи, матеріалів та технологій

Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи (ФЕТЕ)

2021 Polinkevych__Panasiuk_UIR_18.05.2021_135-137.pdf710.16 КБ
42 Полінкевич О.М.

Форми реалізації розвитку готельного бізнесу

Переглянути /

Управління розвитком туризму та готельно-ресторанного бізнесу в циркулярній економіці : матеріали I міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. Полінкевич О., Книшук К. Форми реалізації розвитку готельного бізнесу. Управління розвитком туризму та готельно-ресторанного бізнесу в циркулярній економіці= Management of tourism development, hotel and restaurant business in a circular economy :…

2021 Факультет митної справи, матеріалів та технологій

Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи (ФЕТЕ)

2021 Polinkevych_Knyshuk_UIR_18.05.2021_133-135.pdf714.34 КБ
43 Полінкевич О.М.

Зміна філософії бізнесу в туризмі та готельно-ресторанній справі під впливом COVID-19

Переглянути /

Управління розвитком туризму та готельно-ресторанного бізнесу в циркулярній економіці : матеріали I міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. Полінкевич О. Зміна філософії бізнесу в туризмі та готельно-ресторанній справі під впливом COVID-19. Управління розвитком туризму та готельно-ресторанного бізнесу в циркулярній економіці= Management of tourism development, hotel and restaurant…

2021 Факультет митної справи, матеріалів та технологій

Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи (ФЕТЕ)

2021 Poloinkevych_UIR_18.05.2021_130-133.pdf818.71 КБ
44 Полінкевич О.М.

Сучасна модель розвитку готельного бізнесу

Переглянути /

"Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації : тези доп. VIII міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. Полінкевич О. М. Сучасна модель розвитку готельного бізнесу. Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації : тези доп. VIII міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Київ, 8-9 квіт. 2021 р. Київ, 2021. С. 72–75.

2021 Факультет митної справи, матеріалів та технологій

Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи (ФЕТЕ)

2021 Polinkevych_KNUK_08-09.04.2021_72-75.pdf989.55 КБ
45 Полінкевич О.М.

Ефективні інструменти просування бренду підприємств

Переглянути /

Бренд-менеджмент: маркетингові технології : матеріали III міжнар. наук.-практ. конф. Полінкевич О. М. Ефективні інструменти просування бренду підприємств. Бренд-менеджмент: маркетингові технології : матеріали III міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 11 берез. 2021 р.). Запоріжжя, 2021. С. 219–222.

2021 Факультет митної справи, матеріалів та технологій

Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи (ФЕТЕ)

2021 Polinkevych_KNTEU_11.03.2021_219-222.pdf622.52 КБ
46 Dziamulych M., Kulinich T., Shmatkovska Y., Moskovchuk A., Rogach S., Prosovych O. , Talakh V.

Forecasting of economic indicators of agricultural enterprises activity in the system of ensuring their management on the basis of sustainable development: a case study of Ukraine

Переглянути /

SCIENTIFIC PAPERS SERIES “MANAGEMENT, ECONOMIC ENGINEERING IN AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT” Dziamulych M., Kulinich, T., Shmatkovska, Y., Moskovchuk, A., Rogach, S., Prosovych, O., Talakh, V. Forecasting of economic indicators of agricultural enterprises activity in the system of ensuring their management on the basis of sustainable…

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2022 volume_22_1_2022.pdf18.1 МБ
47 Нужна О.А.

Результати дослідження економетричної моделі, яка описує зв’язок між чисельністю населення і обсягами виробництва яєць в Україні

Переглянути /

Розвиток фінансів, аудиту, бухгалтерського обліку та оподаткування: реалії часу : матеріали І міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. студентів, аспірантів та молодих вчених Нужна О. А., Гладун С. Ю. Результати дослідження економетричної моделі, яка описує зв’язок між чисельністю населення і обсягами виробництва яєць в Україні. Розвиток фінансів, аудиту, бухгалтерського обліку та оподаткування: реалії часу : матеріали І…

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2022 Збірник тез_Кам'янець-Подільський_01.02.2022.pdf13.36 МБ
48 Нужна О.А.

Побудова і дослідження економетричної моделі виробничої функції Кобба-Дугласа для суб’єктів господарювання з виробництва паперу та паперових виробів в Україні

Переглянути /

Розвиток фінансів, аудиту, бухгалтерського обліку та оподаткування: реалії часу : матеріали І міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. студентів, аспірантів та молодих вчених Нужна О. А., Ткаченко А. О. Побудова і дослідження економетричної моделі виробничої функції Кобба-Дугласа для суб’єктів господарювання з виробництва паперу та паперових виробів в Україні. Розвиток фінансів, аудиту, бухгалтерського обліку та…

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2022 Збірник тез_Кам'янець-Подільський_01.02.2022.pdf13.36 МБ
49 Нужна О.А., Тлучкевич Н.В.

Дослідження ефективності затрат праці і капіталу в сільському, лісовому та рибному господарстві України з використанням виробничих функцій

Переглянути /

Економічний форум : наук. журн. Нужна О. А., Тлучкевич Н. В. Дослідження ефективності затрат праці і капіталу в сільському, лісовому та рибному господарстві України з використанням виробничих функцій. Економічний форум : наук. журн. 2022. № 1. С. 109-114.

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2022
50 Нужна О.А.

Soft skills та етичні аспекти ділової комунікації у професійній діяльності бухгалтера

Переглянути /

Галицький економічний вісник : наук. журн. Нужна О. А. Soft skills та етичні аспекти ділової комунікації у професійній діяльності бухгалтера. Галицький економічний вісник : наук. журн. 2021. № 6(73). С. 25-32.

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2021 ГЕВ №6 (73) 2021.pdf2.62 МБ