Архів наукових статей

Автор/укладач Назва статті Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій Бібліографічний опис Факультет / кафедра Дата публікації (рік) Файл
51 Кузьмак О.І., Чудовець В.В.

Сучасні тенденції розвитку контрольної функції бухгалтерського обліку

Переглянути /

Економічний форум : наук. журн. Кузьмак О. І., Чудовець В. В. Сучасні тенденції розвитку контрольної функції бухгалтерського обліку. Економічний форум : наук. журн. 2022. №1. С. 114-119.

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2022 294-Article Text-865-1-10-20220313.pdf124.57 КБ
52 Громик О.М., Полінкевич О.М.

Оцінка туристично-рекреаційного потенціалу гідрологічного заказника «Краєвид» та смт. Рокині Луцького району Волинської області

Переглянути /

Звіт про виконання науково-дослідної розробки Громик О. М., Полінкевич О. М. Оцінка туристично-рекреаційного потенціалу гідрологічного заказника «Краєвид» та смт. Рокині Луцького району Волинської області : звіт про НДР (заключ.) Луцький національний технічний університет, ДП ЕДГ "Еліта…

2021 Факультет митної справи, матеріалів та технологій

Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи (ФЕТЕ)

2022 Звіт про виконання НДР .pdf494.01 КБ
53 Голячук Н.В., Голячук С.Є.

Автоматизація і цифровізація: думки практиків

Переглянути /

Нові інформаційні технології управління бізнесом : зб. тез V всеукр. наук.-практ. конф. Голячук Н. В., Голячук С. Є. Автоматизація і цифровізація: думки практиків. Нові інформаційні технології управління бізнесом : зб. тез V всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ. 2022 р. Київ, 2022. – С. 58-60.

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2022 Інформаційні технології в бізнесі.docx310.2 КБ
54 Малиновський В.Я.

Особливості організації соціальної роботи у територіальних громадах в умовах децентралізації

Переглянути /

Соціальна допомога і соціальна робота: виклики сучасності : матеріали ІІ всеукр. наук.-практ. конф. Малиновський В. Я., Купрійчик М. В. Особливості організації соціальної роботи у територіальних громадах в умовах децентралізації. Соціальна допомога і соціальна робота: виклики сучасності : матеріали ІІ всеукр. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 20-21…

2021 Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій

2021 Кафедра соціогуманітарних технологій

2021 Збірник ІІ Всеукр.конф. соц.забезп. 2021.pdf1.08 МБ
55 Малиновський В.Я.

Cоціальний паспорт – дієвий інструмент публічного управління місцевим розвитком

Переглянути /

Соціальна допомога і соціальна робота: виклики сучасності : матеріали ІІ всеукр. наук.-практ. конф. Малиновський В. Я. Cоціальний паспорт – дієвий інструмент публічного управління місцевим розвитком. Соціальна допомога і соціальна робота: виклики сучасності : матеріали ІІ всеукр. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 20-21 трав. 2021 р. Луцьк, 2021. С. 42…

2021 Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій

2021 Кафедра соціогуманітарних технологій

2021 Збірник ІІ Всеукр.конф. соц.забезп. 2021.pdf1.08 МБ
56 Жураковська І.В.

Вплив регулювання аудиторської діяльності на чисельність суб’єктів аудиту та субєктів господарювання за організаційно-правовими формами

Переглянути /

Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством : тези доп. XІІІ міжнар. наук.-практ. конф. Жураковська І. В. Вплив регулювання аудиторської діяльності на чисельність суб’єктів аудиту та суб'єктів господарювання за організаційно-правовими формами. Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного та аналітичного…

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2021 ilovepdf_merged (20).pdf1.26 МБ
57 Жураковська І.В.

Практика вибору тематики наукових досліджень з обліку, аналізу та аудиту

Переглянути /

Актуальні проблеми обліково-аналітичного забезпечення в умовах переходу до Індустрії 4.0 : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. Жураковська І. В. Практика вибору тематики наукових досліджень з обліку, аналізу та аудиту. Актуальні проблеми обліково-аналітичного забезпечення в умовах переходу до Індустрії 4.0 : матеріали міжнар. наук. - практ. конф., м. Рівне, 26-27 берез.…

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2020 ilovepdf_merged (19).pdf786.08 КБ
58 Жураковська І.В.

Особливості підбору програмного забезпечення для ведення обліку в бюджетних установах

Переглянути /

Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки : зб. матеріалів V міжнар. наук.-практ. конф. Жураковська І. В. Особливості підбору програмного забезпечення для ведення обліку в бюджетних установах. Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки : зб. матеріалів V міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 6 жовт. 2018 р. Луцьк, 2018…

2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2018 ilovepdf_merged (18).pdf2.26 МБ
59 Федонюк В.В., Федонюк М.А., Іванців В.В., Михайлюк В.А.

Дослідження кліматичних змін у Черемському природному заповіднику

Переглянути /

Українське Полісся: проблеми та тренди сучасного розвитку : матеріали ІІ всеукр. наук.-практ. конф. Федонюк В. В., Федонюк М. А., Іванців В. В., Михайлюк В. А. Дослідження кліматичних змін у Черемському природному заповіднику. Українське Полісся: проблеми та тренди сучасного розвитку : матеріали ІІ всеукр. наук.-практ. конф., м. Ніжин, 10–11…

2021 Факультет аграрних технологій та екології

Кафедра екології та агрономії (ФЕТЕ)

2022 Збірник_Українське Полісся. 2022р.pdf4.49 МБ
60 Федонюк В.В., Федонюк М.А.

Аналіз кліматичних чинників впливу на рівень води в озері Світязь в останні десятиріччя

Переглянути /

Українське Полісся: проблеми та тренди сучасного розвитку : матеріали ІІ всеукр. наук.-практ. конф. Федонюк В. В., Федонюк М. А. Аналіз кліматичних чинників впливу на рівень води в озері Світязь в останні десятиріччя. Українське Полісся: проблеми та тренди сучасного розвитку : матеріали ІІ всеукр. наук.-практ. конф., м. Ніжин, 10–11 лютого 2022 р…

2021 Факультет аграрних технологій та екології

Кафедра екології та агрономії (ФЕТЕ)

2022 Збірник_Українське Полісся. 2022р.pdf4.49 МБ