Архів наукових статей

Автор/укладач Назва статті Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій Бібліографічний опис Факультет / кафедра Дата публікації (рік) Файл
61 Мисковець І.Я., Мольчак Я.О.

Покращення агроекологічного стану дерново-підзолистих грунтів Волині місцевими мінерально-сировинними ресурсами

Переглянути /

Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : наук. зб. Мисковець І. Я. Покращення агроекологічного стану дерново-підзолистих грунтів Волині місцевими мінерально-сировинними ресурсами. Вісник НУВГП. Технічні науки : наук. зб. 2022. Вип. 1(97). С. 102-115.

2021 Факультет аграрних технологій та екології

Кафедра екології

2022
62 Мольчак Я.О., Мисковець І.Я.

Методичні підходи вирішення еколого-економічних проблем водноресурсного потенціалу

Переглянути /

Наукові записки Сумського державного педагогічного університету. Серія : Географічні науки : наук зб. Мольчак, Я. О., Мисковець І. Я., Горбач Л. М. Методичні підходи вирішення еколого-економічних проблем водноресурсного потенціалу. Наукові записки Сумського державного педагогічного університету. Серія : Географічні науки : наук зб. 2022. Т. 2. Вип.…

2021 Факультет аграрних технологій та екології

Кафедра екології

2022
63 Мисковець І.Я., Мольчак Я.О.

Теоритичні основи еколого-економічної оцінки водокористування

Переглянути /

Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія : наук журн. Мольчак Я. О., Мисковець І. Я. Теоритичні основи еколого-економічної оцінки водокористування. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. 2022. № 1. С. 13-19.

2021 Факультет аграрних технологій та екології

Кафедра екології

2022
64 Мисковець І.Я., Мольчак Я.О.

Сутність сучасної глобальної екологічної проблеми

Переглянути /

Подолання екологічних ризиків і загроз для довкілля в умовах надзвичайних ситуацій – 2022 : зб. матеріалів І міжнар. наук.-практ. конф. Мисковець І. Я., Мольчак Я. О. Сутність сучасної глобальної екологічної проблеми. Подолання екологічних ризиків і загроз для довкілля в умовах надзвичайних ситуацій – 2022 : зб. матеріалів І міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава, 26-27 трав. 2022 р…

2021 Факультет аграрних технологій та екології

Кафедра екології

2022
65 Мисковець І.Я., Мольчак Я.О.

Особливості ландшафтних районів Волині

Переглянути /

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НАУКИ, ОСВІТИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ В СУЧАСНИХ УМОВАХ Мольчак Я. О., Мисковець І. Я. Особливості ландшафтних районів Волині. Актуальні питання науки, освіти та технологій в сучасних умовах : зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава, 22 квіт. 2022 р. Полтава. 2022. С. 49–51.

2021 Факультет аграрних технологій та екології

Кафедра екології

2022
66 Мисковець І.Я., Мольчак Я.О.

Витрати на перевезення дрібнозему з урожаєм коренеплодів

Переглянути /

Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва: проблеми теорії та практики : зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф. Мольчак Я. О., Мисковець І. Я. Витрати на перевезення дрібнозему з урожаєм коренеплодів. Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва: проблеми теорії та практики: зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 29–30 верес.…

2021 Факультет аграрних технологій та екології

Кафедра екології

2022
67 Мисковець І.Я.

Загальні поняття конструктивно-географічних досліджень організованості дощового стоку

Переглянути /

Modern engineering and innovative technologies : the International Scientific Periodical Journal Мисковець І. Я. Загальні поняття конструктивно-географічних досліджень організованості дощового стоку. Modern Technology and Innovative Technologies : the International Scientific Periodical Journal. 2021. Issue 17, Part 5. Р. .80-86.

2021 Факультет аграрних технологій та екології

Кафедра екології

2021
68 Мисковець І.Я., Мольчак Я.О.

ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ДОВКІЛЛЯ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ

Переглянути /

ScientificWorldJournal Мисковець І. Я. Мольчак Я. О. ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ДОВКІЛЛЯ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ. SWorldJournal. 2022. Issue 11. Part 2. С. 78–83.

2021 Факультет аграрних технологій та екології

Кафедра екології

2022
69 Дзямулич М.І., Мисковець І.Я., Терещук О.С., Войчук М.В.

Formation and risk assessment of stakeholders value of motor transport enterprises development projects

Переглянути /

AD ALTA : Journal of interdisciplinary research Dembitskyi M., Myskovets I., Zubko A., Tereshchuk O., BaIdala V., Vochuk M. Formation and risk assessment of stakeholders value of motor transport enterprises development projects. AD ALTA : Journal of interdisciplinary research. Czech, 2021. Vol.…

2021 Факультет аграрних технологій та екології

Кафедра екології

2022
70 Мисковець І.Я., Коробчук Л.І.

Сучасний стан іхтіофауни Шацького поозер’я

Переглянути /

Таврійський науковий вісник. Серія : Сільськогосподарські науки : наук. журн. Мисковець І. Я., Коробчук Л. І. Сучасний стан іхтіофауни Шацького поозер’я. Таврійський науковий вісник. Серія : Сільськогосподарські науки : наук. журн. Херсон. 2021. Вип. 118. С. 348-353.

2021 Факультет аграрних технологій та екології

Кафедра екології

2021