Архів наукових статей

Автор/укладач Назва статті Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій Бібліографічний опис Факультет / кафедра Дата публікації (рік) Файл
71 Ковальчук І.П., Ковальчук І.І., Федонюк М.А., Мартинюк В.Л., Жданюк Б.С.

Achievements and Challenges in Studies of River Systems and Their Catchme

Переглянути /

International Conference of Young Professionals «GeoTerrace-2022» Kovalchuk I., Kovalchuk I., Fedoniuk M., Martyniuk V., Zhdanyuk B. Achievements and Challenges in Studies of River Systems and Their Catchment. International Conference of Young Professionals «GeoTerrace-2022». Lviv, 3-5 Oct. 2022. Р. 1–5.

2021 Факультет аграрних технологій та екології

Кафедра екології

2022
72 Федонюк В.В., Лугініна Ю.А., Іванців В.В., Федонюк М.А., Бондарчук С.П.

Temperature regime and ice cover dynamics in the coastal regions of the Antarctic Peninsula

Переглянути /

International Conference of Young Professionals «GeoTerrace-2022» Fedoniuk V., Luhinina Yu., Fedoniuk M., Ivantsiv V., Bondarchuk S. Temperature regime and ice cover dynamics in the coastal regions of the Antarctic Peninsula. International Conference of Young Professionals «GeoTerrace-2022». 3-5 Oct 2023, European…

2021 Факультет аграрних технологій та екології

Кафедра екології

2022
73 Ланцева К.П., Ковальчук І.П., Федонюк В.В., Андрійчук О.В., Верешко О.В., Ужегов С.О.

Tools and criteria for regional environmental and geological monitoring of open-pit mines. Case of Volyn Polissya, NW Ukraine

Переглянути /

Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment : XIV International Scientific Conference Lantseva K., Kovalchuk I., Fedoniuk V., Andriichuk O., Vereshko O., Uzhehov S. Tools and criteria for regional environmental and geological monitoring of open-pit mines (Case of Volyn Polissya, NW Ukraine). Monitoring of Geological Processes and…

2021 Факультет аграрних технологій та екології

Кафедра екології

2022
74 Федонюк В.В., Гусар О.Н., Федонюк М.А.

Study of the cloudiness dynamics in Lutsk in the context of climate change

Переглянути /

Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment : XIV International Scientific Conference Fedoniuk V. V., Husar O. N., Fedoniuk M. A. Study of the cloudiness dynamics in Lutsk in the context of climate change. Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment : XIV International Scientific Conference. Kyiv…

2021 Факультет аграрних технологій та екології

Кафедра екології

2022
75 Федонюк В.В., Катеринич С.М.

Вплив глобальних змін клімату на регіональний розвиток Волинської області

Переглянути /

Інноваційна модернізація економіки України в умовах євроінтеграційних процесів : матеріали VІІ міжнар. наук.-практ. конф. Федонюк В. В., Катеринич С. М. Вплив глобальних змін клімату на регіональний розвиток Волинської області. Інноваційна модернізація економіки України в умовах євроінтеграційних процесів : матеріали VІІ міжнар. наук.-практ. конф., м. Кременчук, 15-16…

2021 Факультет аграрних технологій та екології

Кафедра екології

2022
76 Федонюк В.В., Федонюк М.А.

Екологічна оцінка впливу ПрАТ «СКФ Україна» на стан довкілля

Переглянути /

Наука, освіта, технології та суспільство: нові дослідження і перспективи : зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф. Федонюк В. В., Федонюк М. А. Екологічна оцінка впливу ПрАТ «СКФ Україна» на стан довкілля. Наука, освіта, технології та суспільство: нові дослідження і перспективи : зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава, 2 лип. 2022 р. Полтава, 2022.…

2021 Факультет аграрних технологій та екології

Кафедра екології

2022
77 Федонюк В.В., Федонюк М.А.

Вивчення наслідків впливу військових дій на екологічний стан атмосферного повітря здобувачами ОП «Екологія»

Переглянути /

Подолання екологічних ризиків і загроз для довкілля в умовах надзвичайних ситуацій – 2022 : зб. матеріалів І міжнар. наук.-практ. конф. Федонюк В. В., Федонюк М. А. Вивчення наслідків впливу військових дій на екологічний стан атмосферного повітря здобувачами ОП «Екологія». Подолання екологічних ризиків і загроз для довкілля в умовах надзвичайних ситуацій – 2022: зб. матеріалів І…

2021 Факультет аграрних технологій та екології

Кафедра екології

2022
78 Мирка В.В., Федонюк В.В., Іванців В.В., Федонюк М.А.

Порівняння динаміки мікрокліматичних показників на території Черемського природного заповідника у ХХ та ХХІ ст.

Переглянути /

Екологічні науки : наук.-практ. журн. Мирка В. В., Федонюк В. В., Іванців В .В., Федонюк М .А. Порівняння динаміки мікрокліматичних показників на території Черемського природного заповідника у ХХ та ХХІ ст. Екологічні науки : наук.-практ. журн. 2022. № 7(40). С. 120 – 125.

2021 Факультет аграрних технологій та екології

Кафедра екології

2022
79 Федонюк В.В., Мерленко І.М., Федонюк М.А., Бондарчук С.П., Ковальчук Н.С., Вознюк С.Т.

Оцінка потенційного впливу рільництва у Рівненській області на екологічний стан атмосферного повітря

Переглянути /

Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : наук. зб. Федонюк В. В., Мерленко І. М., Федонюк М. А., Бондарчук С. П., Ковальчук Н. С., Вознюк С. Т. Оцінка потенційного впливу рільництва у Рівненській області на екологічний стан атмосферного повітря. Вісник Національного університету водного господарства…

2021 Факультет аграрних технологій та екології

Кафедра екології

2021
80 Федонюк В.В., Павлусь А.М., Федонюк М.А.

Дослідження грозової діяльності на Волині та в Україні за даними онлайн-ресурсу Blitzortung

Переглянути /

Український гідрометеорологічний журнал : наук. журн. Fedoniuk, V. V., Fedoniuk, M. A., & Pavlus, A. M. Дослідження грозової діяльності на Волині та в Україні за даними онлайн-ресурсу Blitzortung. Український гідрометеорологічний журнал : наук. журн. 2021. № 28. С. 16-28.

2021 Факультет аграрних технологій та екології

Кафедра екології

2021