Архів наукових статей

Автор/укладач Назва статті Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій Бібліографічний опис Факультет / кафедра Дата публікації (рік) Файл
71 Московчук А.Т., Ліщук М.Є.

Система управління охороною праці в Україні: аналіз стану та перспектив її реформування

Переглянути /

Економічні науки. Серія : Регіональна економіка : зб. наук. пр. Ліщук М. Є., Московчук А. Т. Система управління охороною праці в Україні: аналіз стану та перспектив її реформування. Економічні науки. Серія : Регіональна економіка : зб. наук. пр. Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2020. Вип. 17 (67). №2. С. 66-74.

2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2020 65-Текст статті-199-1-10-20201229 (1).pdf180.86 КБ
72 Московчук А.Т., Ліщук М.Є.

Оцінка та перспективи використання сільськогосподарських угідь у Волинській області

Переглянути /

Економічні науки. Серія : Регіональна економіка : зб. наук. пр. Московчук А. Т., Ліщук М. Є. Оцінка та перспективи використання сільськогосподарських угідь у Волинській області. Економічні науки. Серія : Регіональна економіка : зб. наук. пр. 2020. Вип. 17 (67). С. 151-160.

2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2020 65-Текст статті-199-1-10-20201229 (1).pdf180.86 КБ
73 Московчук А.Т., Ліщук М.Є.

Реформування ринку електроенергії в Україні: стан, ризики, перспективи

Переглянути /

Економічний форум : наук. журн. Московчук А. Т., Ліщук В. І., Ліщук М. Є. Реформування ринку електроенергії в Україні: стан, ризики, перспективи. Економічний форум : наук. журн. 2019. №3. С. 19-25.

2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2019
74 Московчук А.Т., Ліщук В.і.

Обґрунтування методів розподілу накладних витрат сільськогосподарських підприємств.

Переглянути /

Економічні науки. Серія : Облік і фінанси : зб. наук. пр. Московчук А.Т., Ліщук В.І. Обґрунтування методів розподілу накладних витрат сільськогосподарських підприємств. Економічні науки. Серія : Облік і фінанси : зб. наук. пр. 2018. Вип. 15(57). С. 122-130.

2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2018
75 Московчук А.Т.

Факторний аналіз в системі управління витратами підприємств

Переглянути /

Економічні науки. Серія : Облік і фінанси : зб. наук. пр. Московчук А. Т., Ліщук В. І. Факторний аналіз в системі управління витратами підприємств. Економічні науки. Серія : Облік і фінанси : зб. наук. пр. 2017. Вип. 14 (53). С. 137-144.

2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2017
76 Жураковська І.В., Сидоренко Р.В.

The Impact of Taxes on the Reproduction of Natural Forest Resources in Ukraine

Переглянути /

Independent Journal of Management & Production Zhurakovska I., SydorenkoR., Fuhelo P., Khomenko L., Sokrovolska N. The Impact of Taxes on the Reproduction of Natural Forest Resources in Ukraine. Independent Journal of Management & Production. 2021. V. 12, N 3. P. 108-122.
DOI: https…

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2021
77 Смолич Д.В., Завадська О.М.

Соціально-психологічний аспект налагодження взаємодії учасників кластерного утворення

Переглянути /

Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. Смолич Д.В., Завадська О.М. Соціально-психологічний аспект налагодження взаємодії учасників кластерного утворення. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. 2021. № 2(37). С. 476-481.

2021 Факультет бізнесу та права

2021 Кафедра підприємництва, торгівлі та логістики

2021 3244-Текст статті-9860-1-10-20210506.pdf273.7 КБ
78 Дзямулич М.І.

Великі дані та бізнес-моделювання економічних систем

Переглянути /

Ефективна економіка Шматковська Т. О., Стащук О. В., Дзямулич М. І. Великі дані та бізнес-моделювання економічних систем. Ефективна економіка. 2021. №5.

2020 Факультет бізнесу

Кафедра економіки (ФБ)

2021
79 Ліпич Л.Г.

Взаємозалежність підприємництва, інноваційності та компетентностей

Переглянути /

Інтелект ХХІ : науковий економічний журнал Ліпич Л.Г., Хілуха О.А., Кушнір М.А. Взаємозалежність підприємництва, інноваційності та компетентностей. Інтелект ХХІ : наук. екон. журн. 2021. № 1. С. 43-48.

2021 Факультет бізнесу та права

2021 Кафедра підприємництва, торгівлі та логістики

2021 Інтелект ХХІ № 1_2021-страницы-43-48.pdf4.47 МБ
80 Гаврилюк О.О.

Conceptual Framework for Digitization of Depreciation Policy

Переглянути /

Independent Journal of Management & Production Trachova D., Diachek S., Vyhovska N., Havryliuk O., Chaban H., Kadatska T. Conceptual Framework for Digitization of Depreciation Policy. Independent Journal of Management & Production (Special Edition ISE, S&P), v. 12, 3 (2021), p. 41-53.…

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2021