Архів наукових статей

Автор/укладач Назва статті Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій Бібліографічний опис Факультет / кафедра Дата публікації (рік) Файл
71 Гануліч Б.К.

Розрахунок теоретичної міцності металів та експериментальна апробація

Переглянути /

Фізико-хімічна механіка матеріалів : міжнар. наук.-техн. журн. Гануліч Б. К., Іваницький Я. Л., Бойко В. М., Шишковський Р. О. Розрахунок теоретичної міцності металів та експериментальна апробація. Фізико-хімічна механіка матеріалів : міжнар. наук.-техн. журн. 2019. No 4. С. 47-50.

2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій

Кафедра фундаментальних наук (ФКНІТ)

2019 19.pdf571.89 КБ
72 Гануліч Б.К.

Методика визначення напружено-деформованого стану в металі за дії газоподібного водню та температури

Переглянути /

Фізико-хімічна механіка матеріалів : міжнар. наук.-техн. журн. Іваницький Я. Л., Бойко В. М., Станкевич В. З., Гануліч Б. К. Методика визначення напружено-деформованого стану в металі за дії газоподібного водню та температури. Фізико-хімічна механіка матеріалів : міжнар. наук.-техн. журн. 2020. No 2. С. 101-108.

2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій

Кафедра фундаментальних наук (ФКНІТ)

2020 101.pdf498.16 КБ
73 Гануліч Б.К.

Оцінювання енергетичних затрат за квазікрихкого руйнування на основі рентгенографічних досліджень новоутвореної поверхні

Переглянути /

Фізико-хімічна механіка матеріалів : міжнар. наук.-техн. журн. Гануліч Б. К.,Тимощук В. М., Голян О. М. Оцінювання енергетичних затрат за квазікрихкого руйнування на основі рентгенографічних досліджень новоутвореної поверхні. 2019. No 4. С. 47-50.

2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій

Кафедра фундаментальних наук (ФКНІТ)

2019 PHKhMM_2019_55_4_9.pdf248.18 КБ
74 Гануліч Б.К.

Напруження у м'якому прошарку при розтязі в умовах плоскої деформації

Переглянути /

Наукові нотатки : міжвуз. зб. Гануліч Б. К. Напруження у м'якому прошарку при розтязі в умовах плоскої деформації. Наукові нотатки : міжвуз. зб. 2021. No 71. С. 113-118.

2021 Факультет транспорту та механічної інженерії

2021 Кафедра фізики та вищої математики

2021 Гануліч стаття наукові нотатки №71 2021.pdf333.87 КБ
75 Московчук А.Т., Ліщук В.І.

Обґрунтування класифікації накладних витрат для цілей управління

Переглянути /

Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки : зб. матеріалів V міжнар. наук.-практ. конф. Московчук А. Т., Ліщук В. І. Обґрунтування класифікації накладних витрат для цілей управління. Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 6 жовт. 2018 р. Луцьк, 2018. С. 25-27…

2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2018
76 Московчук А.Т., Ліщук В.І.

Зарубіжний досвід класифікації витрат для цілей управління

Переглянути /

Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки : тези доп. IV міжнар. наук.-практ. конф. Московчук А. Т., Ліщук В. І. Зарубіжний досвід класифікації витрат для цілей управління. Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки : тези доп. IV міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 7 жовт. 2017 р. Луцьк, 2017. Ч. 1. С. 55 – 57.

2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2017
77 Московчук А.Т., Ліщук В.І.

Фактори економічної безпеки лісової галузі за умов посилення процесів глобалізації

Переглянути /

Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки : тези доп. IV міжнар. наук.-практ. конф. Московчук А. Т., Ліщук В. І. Фактори економічної безпеки лісової галузі за умов посилення процесів глобалізації. Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки : тези доп. IV міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 7 жовт. 2017 р. Луцьк,…

2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2017
78 Чайка О.О., Толстушко Н.О., Толстушко М.М., Сацюк В.В., Булік Ю.В.

АНАЛІЗ КОНСТРУКЦІЙ ТА РОБОТИ ПІДБИРАЛЬНИХ АПАРАТІВ МАШИН ДЛЯ ЗБИРАННЯ ЛЬОНУ

Переглянути /

Наукові нотатки : міжвуз. зб. Чайка О. О., Толстушко Н. О, Толстушко М. М., Сацюк В. В., Булік Ю. В. Аналіз конструкцій та роботи підбиральних апаратів машин для збирання льону. Наукові нотатки : міжвуз. зб. 2020. № 71. С. 348-352.

2020 Машинобудівний факультет

Кафедра аграрної інженерії (МБФ)

2021 614-Текст статті-2226-1-10-20210917.pdf406.17 КБ
79 Гадай А.В.

Визначення пульсуючої потужності в несиметричних несинусоїдних режимах електричних мереж

Переглянути /

Технічна електродинаміка : наук.-прикл. журн. Бурбело М. Й. Гадай А. В., Степура О. В. Визначення пульсуючої потужності в несиметричних несинусоїдних режимах електричних мереж. Технічна електродинаміка : наук.-прикл. журн. 2019. № 1. С. 42–49. DOI: https://doi.org/10.15407/techned2019.01.042

Факультет архітектури, будівництва та дизайну

2021 Кафедра електричної інженерії

2019 Бурбело Гадай_2019.pdf323.19 КБ
80 Гадай А.В.

Умовні потужності нульової послідовності за несиметричних несинусоїдних режимів трифазних електричних мереж із заземленою нейтраллю

Переглянути /

Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія : Технічні науки : зб. наук. пр. Бурбело М. Й., Гадай А. В., Степура О. В. Умовні потужності нульової послідовності за несиметричних несинусоїдних режимів трифазних електричних мереж із заземленою нейтраллю. Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія : Технічні…

2020 Факультет екології, туризму та електроінженерії

Кафедра електропостачання (ФЕТЕ)

2019 19.pdf573.42 КБ