Архів наукових статей

Автор/укладач Назва статті Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій Бібліографічний опис Факультет / кафедра Дата публікації (рік) Файл
81 Hubal H.M.

Mathematical Analysis of Qualitative Characteristics of Solutions of Systems of Differential Equations Describing Biochemical Processes Rates

Переглянути /

Наукові нотатки : міжвуз. зб. Hubal H. M. Mathematical Analysis of Qualitative Characteristics of Solutions of Systems of Differential Equations Describing Biochemical Processes Rates. Наукові нотатки : міжвуз. зб. 2021. № 71. С. 105-112.

2021 Факультет транспорту та механічної інженерії

2021 Кафедра фізики та вищої математики

2021
82 Hubal H.M.

Mathematical Modeling of Biochemical Processes Rates in Biological Systems

Переглянути /

Computer-Integrated Technologies: еducation, Science, Production : scientific Journal Hubal H. M. Mathematical Modeling of Biochemical Processes Rates in Biological Systems. Computer-Integrated Technologies: еducation, Science, Production : scientific Journal. 2021. Вип. 42. P. 43-49.

2021 Факультет транспорту та механічної інженерії

2021 Кафедра фізики та вищої математики

2021
83 Гадай А.В.

Визначення неактивної пульсуючої потужності в електричній мережі за несиметричного несинусоїдного режиму

Переглянути /

Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво : наук. журн. Гадай А. В. Визначення неактивної пульсуючої потужності в електричній мережі за несиметричного несинусоїдного режиму. Комп’ютерно-інтерговані технології: освіта, наука, виробництво : наук. журн. 2017. Вип. 28-29. С. 40-44.

2020 Факультет екології, туризму та електроінженерії

Кафедра електропостачання (ФЕТЕ)

2017 Haday.pdf188.37 КБ
84 Гадай А.В., Мельничук С.М

Визначення потужностей навантажень трифазних електричних мереж в несинусоїдних та несиметричних режимах

Переглянути /

Вісник Вінницького політехнічного інституту : наук. журн. Бурбело М. Й., Гадай А. В., Мельничук С. М., Лобода Ю. В. Визначення потужностей навантажень трифазних електричних мереж в несинусоїдних та несиметричних режимах. Вісник Вінницького політехнічного інституту : наук. журн. 2017. № 1. С. 51-56.

2020 Факультет екології, туризму та електроінженерії

Кафедра електропостачання (ФЕТЕ)

2017 Burbelo Haday Viznach potuzhnost navant 3_f e_merezh neSin neSim rezhimah.pdf610.23 КБ
85 Гадай А.В., Грицюк Ю.В.

Моделювання приймачів електроенергії з різкозмінним навантаженням

Переглянути /

Наукові нотатки : міжвуз. зб. Гадай А. В., Грицюк Ю. В. Моделювання приймачів електроенергії з різкозмінним навантаженням. Наукові нотатки : міжвуз. зб. 2017. Вип. 60. С. 80-85.

Факультет архітектури, будівництва та дизайну

Кафедра електропостачання (ФЕТЕ)

2017 Hadai Model priimachiv.pdf1.12 МБ
86 Кірчук Р.В., Забродоцька Л.Ю., Копець К.Є.

Вплив масообмінних факторів на кінетику сушіння зерен бобових культур

Переглянути /

Сільськогосподарські машини : наук.-практ. вид. Кірчук Р. В., Забродоцька Л. Ю., Копець К. Є. Вплив масообмінних факторів на кінетику сушіння зерен бобових культур. Сільськогосподарські машини : наук.-практ. вид. 2021. № 46. С. 1-20.

2021 Факультет аграрних технологій та екології

Кафедра аграрної інженерії (МБФ)

2021 Kirchuk N46(2021).pdf532.54 КБ
87 Цизь І.Є., Хомич С.М., Сацюк В.В.

Агро-екологічні аспекти добування та використання сапропелю

Переглянути /

Сільськогосподарські машини : наук.-практ. вид. Цизь І. Є., Хомич, С. М., Сацюк В. В. Агро-екологічні аспекти добування та використання сапропелю. Сільськогосподарські машини : наук.-практ. вид.

2021 Факультет аграрних технологій та екології

Кафедра екології та агрономії (ФЕТЕ)

2021
88

Дослідження процесу зрізування гички коренеплодів цукрового буряка

Переглянути /

Сільськогосподарські машини : наук.-практ. вид. Цизь І. Є., Хомич С. М., Вакулюк А. Т. Дослідження процесу зрізування гички коренеплодів цукрового буряка. Сільськогосподарські машини : наук.-практ. вид. 2021. Вип. 47. С. 87-94.

2021 Факультет аграрних технологій та екології

Кафедра екології та агрономії (ФЕТЕ)

2021
89 Коваль Ю.В., Ящинський Л.В., Захарчук Д.А., Панасюк Л.І.

Застосування новітніх інформаційно-комп’ютерних технологій в сучасній науці та освіті

Переглянути /

Концепція формування природничо-наукової компетентності та світогляду майбутнього фахівця в умовах STEM-освіти : матеріали міжнар. наук. конф. Коваль Ю. В., Ящинський Л. В., Захарчук Д. А., Панасюк Л. І. Застосування новітніх інформаційно-комп’ютерних технологій в сучасній науці та освіті. Концепція формування природничо-наукової компетентності та світогляду майбутнього фахівця в умовах…

2021 Факультет транспорту та механічної інженерії

2021 Кафедра фізики та вищої математики

2021
90 Тлучкевич Н.В.

Маржинальний підхід при формуванні управлінської інформації

Переглянути /

Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки : тези доп. VІІІ міжнар. наук.-практ. конф. Тлучкевич Н. В. Маржинальний підхід при формуванні управлінської інформації. Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки : тези доп. VІІІ міжнар. наук.-практ. конф. м. Луцьк, 9 жовт. 2021 р. Луцьк, 2021. Вип. 8. С. 378-380.

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2021