Цифровізація економіки та її трансформаційний вплив на розвиток стратегічного управлінського обліку

Автор/укладач Назва статті Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій Бібліографічний опис Факультет / кафедра Видавець Дата публікації (рік)
1 Дзямулич М.І.
Цифровізація економіки та її трансформаційний вплив на розвиток стратегічного управлінського обліку
Економічний форум : наук. журн. Шматковська Т. О., Дзямулич М. І. Цифровізація економіки та її трансформаційний вплив на розвиток стратегічного управлінського обліку. Економічний форум : наук. журн. 2022. № 2. С. 95-100.

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра економіки (ФБ)

Луцьк : ЛНТУ 2022