Ефективна економіка : електронне наукове фахове видання

Автор/укладач Назва статті Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій Бібліографічний опис Факультет / кафедра Видавець Дата публікації (рік) Файл
1 Ліпич Л.Г., Зеленко О.М.
ОПТИМІЗАЦІЯ ВИТРАТ ЗАГОТІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ОСНОВІ КООПЕРАЦІЇ ПРОЦЕСІВ ПОСТАЧАННЯ
Ефективна економіка : електронне наукове фахове видання Ліпич Л. Г., Зеленко О. М. Оптимізація витрат заготівельної діяльності на основі кооперації процесів постачання. Ефективна економіка. 2019. № 6. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7102 (дата звернення: 25.03.2021). DOI: 10.32702/2307…

2020 Факультет бізнесу

Кафедра менеджменту (ФБ)

Київ : ДКС-Центр 2019 16 (1).pdf329.38 КБ
2 Шейко Ю.О.
Імпортозамішення як інструмент стимулювання розвитку малого підприємництва в регіонах України
Ефективна економіка : електронне наукове фахове видання Шейко Ю.О. Імпортозаміщення як інструмент стимулювання розвитку малого підприємництва в регіонах України / Ю.О. Шейко // Ефективна економіка : електрон. наук. фах. вид. - 2016. - №2. - С. 1-10.

2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування (ФФОЛП)

Дніпропетровськ : ТОВ "ДКС Центр" 17.pdf301.81 КБ
3 Шейко Ю.О.
Перестрахування як невід'ємний елемент ризик-менеджменту страхової компанії
Ефективна економіка : електронне наукове фахове видання Шейко Ю.О. Перестрахування як невід'ємний елемент ризик-менеджменту страхової компанії / Ю.О. Шейко, І.М. Юхимчук // Ефективна економіка : електрон. наук. фах. вид. - 2019. - №2. - С. 1-9.

2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування (ФФОЛП)

Дніпропетровськ : ТОВ "ДКС Центр" 2019 37.pdf352.61 КБ
4
Механізми підвищення конкурентоспроможності промисловості як основа фінансової стабілізації регіональної економіки
Ефективна економіка : електронне наукове фахове видання Пушкарчук-Камінська І.М. Механізми підвищення конкурентоспроможності промисловості як основа фінансової стабілізації регіональної економіки / І.М. Пушкарчук-Камінська // Ефективна економіка : електронне наук. фах. вид. - 2016. - №3. - С. 1-5.

2020 Факультет бізнесу

2021 Кафедра підприємництва, торгівлі та логістики

Київ 2016