Specified Calculation of Steady-State Oscillations of Circular Transtropy Plates of Medium Thickness

Тип матеріалів: Наукова стаття
Автор/укладач Назва статті Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій Бібліографічний опис Факультет / кафедра Видавець Дата публікації (рік) Файл
1 Ротко С.В., Шваб’юк В.І., Гуда О.В., Ужегова О.А.
Specified Calculation of Steady-State Oscillations of Circular Transtropy Plates of Medium Thickness
Actual Problems of Engineering Mechanics Rotko S., Shvabyuk V., Guda O., Uzhehova O. Specified Calculation of Steady-State Oscillations of Circular Transtropy Plates of Medium Thickness. Actual Problems of Engineering Mechanics. 2019. Р. 160.

2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій

Кафедра фундаментальних наук (ФКНІТ)

Zurich 2019 Скопус, 2019.PDF1.53 МБ