Обліково-аналітичне забезпечення оцінки вартості підприємства

Тип матеріалів: Дисертації
Автор/укладач Назва Факультет Дата публікації (рік) Видавець Файл
1 Бродська І.І.
Обліково-аналітичне забезпечення оцінки вартості підприємства

2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2008 Київ dicertacia_Brodska_I_I.pdf1.81 МБ
Тип матеріалів: Автореферати дисертацій
Автор/укладач Назва Бібліографічний опис Факультет / кафедра Дата публікації (рік) Файл
2 Бродська І.І.
Обліково-аналітичне забезпечення оцінки вартості підприємства
Бродська І.І. Обліково-аналітичне забезпечення оцінки вартості підприємства : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.09. / Ірина Іванівна Бродська ; Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – Київ, 2008. – 21 с.

2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2008 avtoreferat.pdf441.76 КБ