Теоретико-методичні основи професійної підготовки майбутніх фахівців будівельного профілю в умовах неперервної освіти

Автор/укладач Назва Факультет Дата публікації (рік) Видавець Автор/укладач Назва Бібліографічний опис Факультет / кафедра Дата публікації (рік) Файл
1 Гулай О.І.
Теоретико-методичні основи професійної підготовки майбутніх фахівців будівельного профілю в умовах неперервної освіти

2020 Технологічний факультет

Кафедра матеріалознавства (ТФ)

2016 Хмельницький
2 Гулай О.І.
Теоретико-методичні основи професійної підготовки майбутніх фахівців будівельного профілю в умовах неперервної освіти
Гулай О.І. Теоретико-методичні основи професійної підготовки майбутніх фахівців будівельного профілю в умовах неперервної освіти : автореф. дис. ... докт. пед. наук : спец. 13.00.04 / О.І. Гулай ; Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. –…

2020 Технологічний факультет

Кафедра матеріалознавства (ТФ)

2016 Автореферат Гулай.pdf546.8 КБ