Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво : наук. журн.

Тип матеріалів: Наукова стаття
Автор/укладач Назва статті Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій Бібліографічний опис Факультет / кафедра Видавець Дата публікації (рік) Файл
1 Гадай А.В.
Визначення неактивної пульсуючої потужності в електричній мережі за несиметричного несинусоїдного режиму
Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво : наук. журн. Гадай А. В. Визначення неактивної пульсуючої потужності в електричній мережі за несиметричного несинусоїдного режиму. Комп’ютерно-інтерговані технології: освіта, наука, виробництво : наук. журн. 2017. Вип. 28-29. С. 40-44.

2020 Факультет екології, туризму та електроінженерії

Кафедра електропостачання (ФЕТЕ)

Луцьк : Луцький НТУ 2017 Haday.pdf188.37 КБ
2 Саварин П.В., Ящук А.А., Корнійчук Н.І.
Система візуалізації і перегляду 3D моделей на основі бібліотек Helix Toolkit i Emgu CV
Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво : наук. журн. Система візуалізації і перегляду 3D моделей на основі бібліотек Helix Toolkit i Emgu CV / А. А. Ящук, П. В. Саварин, Н. І. Корнійчук. Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво : наук. журн. – 2017. Вип. 28. – С. 35–40.

2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій

Кафедра професійної освіти та комп'ютерних технологій (ФКНІТ)

Луцьк : Луцький НТУ 2017 Ящук А.А., Саварин П.В., Корнійчук Н.І.pdf393.26 КБ
3 Редько Р.Г., Редько О.І.
ПАРАМЕТРИЧНА ПОБУДОВА МОДЕЛЕЙ, РЕАЛІЗОВАНИХ НА МОВІ OBJECT PASCAL, З ВИКОРИСТАННЯМ СЕРЕДОВИЩА T-FLEX CAD 3D
Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво : наук. журн. Редько Р. Г., Редько О. І. ПАРАМЕТРИЧНА ПОБУДОВА МОДЕЛЕЙ, РЕАЛІЗОВАНИХ НА МОВІ OBJECT PASCAL, З ВИКОРИСТАННЯМ СЕРЕДОВИЩА T-FLEX CAD 3D. Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво : наук. журн. 2017. Вип. 28-29. С. 25-29.

2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій

Кафедра інженерії програмного забезпечення

Луцьк 2017 Cтаття 2017 2.pdf179.26 КБ
4 Гадай А.В.
Визначення потужностей нелінійних навантажень трифазних електричних мереж
Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво : наук. журн. Бурбело М.Й., Гадай А.В. Визначення потужностей нелінійних навантажень трифазних електричних мереж. Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво : наук. журн. 2016. Вип. 24-25. С. 61-67.

2020 Факультет екології, туризму та електроінженерії

Кафедра електропостачання (ФЕТЕ)

Луцьк : Луцький НТУ 2016 B_H Viznach potuzh nelin navant 3_f e_merezh.pdf229.07 КБ
5 Лишук В.В., Селепина Й.Р., Заблоцький В.Ю., Романюк М.В.
Рівняння електромагнітного стану реле постійного струму
Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво : наук. журн. Рівняння електромагнітного стану реле постійного струму / В. В. Лишук, Й. Р. Селепина, В .Ю. Заблоцький, М. В. Романюк, А. О. Денисюк // Комп'ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво : наук. журн. - 2019. - № 34. - С. 58-62. -…

2020 Технологічний факультет

Кафедра електроніки та телекомунікацій (ТФ)

Луцьк : Луцький НТУ 2019 Kitonv_2019_34_10.pdf277.92 КБ
6 Гулай О.І.
Методика оцінювання навчальних досягнень студентів
Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво : наук. журн. Гулай О.І. Методика оцінювання навчальних досягнень студентів / О. І. Гулай // Компютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво : наук. журн. – 2017. - № 26. – С. 74-81.

2020 Технологічний факультет

Кафедра матеріалознавства (ТФ)

Луцьк : Луцький НТУ 2017
7 Губаль Г.М.
Використання деяких команд мови LATEX для створення математичних текстів
Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво : наук. журн. Губаль Г.М. Використання деяких команд мови LATEX для створення математичних текстів / Г.М. Губаль // Комп'ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво : наук. журн. – 2018. – № 30-31. – С. 32-36.

2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій

Кафедра фундаментальних наук (ФКНІТ)

Луцьк : ІВВ Луцького НТУ 2018
8 Губаль Г.М.
Математичні тексти та рисунки в системі LATEX
Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво : наук. журн. Губаль Г.М. Математичні тексти та рисунки в системі LATEX / Г.М. Губаль // Комп'ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво : наук. журн. – 2018. – № 32. – С. 90-94.

2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій

Кафедра фундаментальних наук (ФКНІТ)

Луцьк : ІВВ Луцького НТУ 2018
9 Кабак В.В.
Комп’ютерні програми та електронні навчальні системи як засоби інформатизації процесу підготовки майбутніх фахівців комп’ютерних спеціальностей
Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво : наук. журн. Кабак В.В. Комп’ютерні програми та електронні навчальні системи як засоби інформатизації процесу підготовки майбутніх фахівців комп’ютерних спеціальностей / В.В. Кабак // Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво : наук. журн…

2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій

Кафедра професійної освіти та комп'ютерних технологій (ФКНІТ)

Луцьк : Луцький НТУ 2017 Кабак В.В_KIT_2017.pdf560.56 КБ
10 Головачук І.П., Величко В.Л., Бурбан О.В.
Обґрунтування фізичних параметрів та програмна реалізація 3d голографічних проекцій
Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво : наук. журн. Головачук І.П., Величко В.Л., Бурбан О.В., Бобокало С.Ю. Обґрунтування геометричних параметрів та програмна реалізація 3D голографічних проекцій. Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво : наук. журн. 2020. Вип. 39. С. 11-16.…

2020 Машинобудівний факультет

Кафедра інженерної та комп'ютерної графіки (МБФ)

Луцьк : Луцький НТУ 2020 ОБҐРУНТУВАННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ТА ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ.pdf648.31 КБ