Іншомовна освіта у ЗВО України в контексті розвитку інтернаціоналізації: на прикладі Луцького НТУ

Тип матеріалів: Наукова стаття
Автор/укладач Назва статті Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій Бібліографічний опис Факультет / кафедра Видавець Дата публікації (рік) Файл
1 Ковальчук О.С.
Іншомовна освіта у ЗВО України в контексті розвитку інтернаціоналізації: на прикладі Луцького НТУ
Імплементація європейських стандартів в українські освітні дослідження : зб. матеріалів ІІІ міжнар. наук. конф. укр. асоціації дослідників освіти Ковальчук О. С. Іншомовна освіта у ЗВО України в контексті розвитку інтернаціоналізації: на прикладі Луцького НТУ. Імплементація європейських стандартів в українські освітні дослідження : зб. матеріалів ІІІ міжнар. наук. конф. укр. асоціації…

2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права

Кафедра української та іноземної лінгвістики (ФФОЛП)

Київ – Дрогобич : ТзОВ «Трек-ЛТД» 2020 60. UERA Conference 2020 Proceedings.pdf451.02 КБ