ОПТИМІЗАЦІЯ ВИТРАТ ЗАГОТІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ОСНОВІ КООПЕРАЦІЇ ПРОЦЕСІВ ПОСТАЧАННЯ

Автор/укладач Назва статті Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій Бібліографічний опис Факультет / кафедра Видавець Дата публікації (рік) Файл
1 Ліпич Л.Г., Зеленко О.М.
ОПТИМІЗАЦІЯ ВИТРАТ ЗАГОТІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ОСНОВІ КООПЕРАЦІЇ ПРОЦЕСІВ ПОСТАЧАННЯ
Ефективна економіка : електронне наукове фахове видання Ліпич Л. Г., Зеленко О. М. Оптимізація витрат заготівельної діяльності на основі кооперації процесів постачання. Ефективна економіка. 2019. № 6. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7102 (дата звернення: 25.03.2021). DOI: 10.32702/2307…

2020 Факультет бізнесу

Кафедра менеджменту (ФБ)

Київ : ДКС-Центр 2019 16 (1).pdf329.38 КБ