Терлецький Т.В.

Тип матеріалів: Методички
Автор/укладач Назва Факультет / Кафедра Рік видання Видавець
1 Терлецький Т.В., Кайдик О.Л.
Основи електроніки та схемотехніки

2021 Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій (ТФ)

2024 Луцьк : ЛНТУ
2 Терлецький Т.В., Кайдик О.Л.
Основи електроніки та схемотехніки

2021 Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій (ТФ)

2024 Луцьк : ЛНТУ
3 Кайдик О.Л., Терлецький Т.В.
Метрологія, стандартизація, сертифікація та управління якістю

2021 Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій (ТФ)

2023 Луцьк : Відділ іміджу та промоції Луцького НТУ
4 Кайдик О.Л., Терлецький Т.В.
Метрологія, стандартизація, сертифікація та управління якістю

2021 Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій (ТФ)

2023 Луцьк : Відділ іміджу та промоції Луцького НТУ
10 Кайдик О.Л., Терлецький Т.В.
Метрологія, стандартизація, сертифікація та управління якістю

2021 Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій (ТФ)

2023 Луцьк : Відділ іміджу та промоції Луцького НТУ
Тип матеріалів: Наукова стаття
Автор/укладач Назва статті Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій Бібліографічний опис Факультет / кафедра Видавець Дата публікації (рік) Файл
5 Кайдик О.Л., Терлецький Т.В., Пташенчук В.В., Садовий М.О.
About the assignment of the verification interval
Приладобудування та метрологія: сучасні проблеми, тенденції розвитку : метеріали V всеукр. наук.-практ. конф. Kaidyk О., Тerletskyi Т., Ptashenchuk V., Sadovuy М. About the assignment of the verification interval. Приладобудування та метрологія: сучасні проблеми, тенденції розвитку : метеріали V всеукр. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 20-22 жовт. 2022 р.…

2021 Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій (ТФ)

Луцьк : Луцький НТУ 2022 2022_ПБіМ_Луцьк_Збірник тез.pdf2.92 МБ
6 Кайдик О.Л., Терлецький Т.В., Каліщук В.О., Шишолик І.В., Садовий М.О.
Про вибір методу прогнозування зміни похибки ЗВТ :
Інформаційні технології в освіті, техніці та промисловості : всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених і студ. : зб. тез доповідей Кайдик О.Л., Терлецький Т.В., Каліщук В.О., Шишолик І.В., Садовий М.О. Про вибір методу прогнозування зміни похибки ЗВТ. Інформаційні технології в освіті, техніці та промисловості : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених і студ. (м.…

2021 Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій (ТФ)

Івано-Франківськ : ІФНТУНГ 2022 2022_Івано-Франківськ_Збірник тез.pdf4.7 МБ
7 Кайдик О.Л., Терлецький Т.В., Пташенчук В.В.
Про корегування похибки вимірювання електромагнітного вимірювального перетворювача під час повірки
Прогресивні напрямки розвитку автоматичних технологічних комплексів : зб. наук. праць VIІ Міжнар. наук.-техн. конф. Кайдик О.Л., Терлецький Т.В., Івченко О.В., Пташенчук В.В. Про корегування похибки вимірювання електромагнітного вимірювального перетворювача під час повірки. Прогресивні напрямки розвитку автоматичних технологічних комплексів : зб. наук. праць VIІ…

2021 Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій (ТФ)

Луцьк : ВІП ЛНТУ 2022 2022_ТК-2022_Збірник тез.pdf4.81 МБ
8 Кічун В.А., Лаврін Я.М., Кайдик О.Л., Терлецький Т.В., Пташенчук В.В.
Про методи визначення міжповірочного інтервалу засобів вимірювальної техніки
Актуальні задачі сучасних технологій : зб. тез доп. IX Міжнар. наук.-техн. конф. молодих учених та студ. Кічун В.А., Лаврін Я.М., Кайдик О.Л., Терлецький Т.В., Пташенчук В.В. Про методи визначення міжповірочного інтервалу засобів вимірювальної техніки. Актуальні задачі сучасних технологій : зб. тез доп. IX Міжнар. наук.-техн. конф. (м. Тернопіль, 25-26…

2021 Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій (ТФ)

Тернопіль : ТНТУ 2020 2020_Тернопіль_Збірник тез.pdf6.71 МБ
9 Ткачук А.А., Терлецький Т.В., Кайдик О.Л., Бугайчук М.М.
Особливості вимірювання джітера та вандера в телекомунікаційних мережах
Стратегії розвитку сучасної освіти і науки: матеріали І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. Ткачук А.А., Терлецький Т.В., Кайдик О.Л., Бугайчук М.М. Особливості вимірювання джітера та вандера в телекомунікаційних мережах. Стратегії розвитку сучасної освіти і науки : матеріали І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Бердянськ, 28 лютого…

2021 Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій (ТФ)

Бердянськ : БДПУ 2020 2020_Бердянськ_Збірник тез.pdf4.01 МБ