Зеленко О.М.

Автор/укладач Назва Факультет / Кафедра Дата публікації (рік) Видавець Файл Автор/укладач Назва Факультет Дата публікації (рік) Видавець Файл Автор/укладач Назва Бібліографічний опис Факультет / кафедра Дата публікації (рік) Файл Автор/укладач Назва статті Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій Бібліографічний опис Факультет / кафедра Видавець Дата публікації (рік) Файл
1 Зеленко О.М., Черчик Л.М., Полінкевич О.М.
Механізми управління соціоекологоекономічною безпекою держави

2020 Факультет бізнесу

Кафедра менеджменту (ФБ)

2019 Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки МОНОГРАФ_СЕЕБ_6 ПР(1).pdf5.51 МБ
2 Зеленко О.М., Полінкевич О.М., Ковальська Л.Л. , Ліпич Л.Г., Рудь Н.Т., Морохова В.О.
Процесне та соціально-компетентне управління інноваційним розвитком підприємницьких систем

2020 Факультет бізнесу

Кафедра менеджменту (ФБ)

2007 Луцьк : Вежа-Друк Polinkevych_mon.pdf4.34 МБ
3 Зеленко О.М.
Удосконалення системи управління заготівельною діяльністю на основі логістичної концепції
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту : Економічні науки Зеленко О. М. Удосконалення системи управління заготівельною діяльністю на основі логістичної концепції. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту : Економічні науки. 2019. Вип. ІІ (74). С. 70-82.

2020 Факультет бізнесу

Кафедра менеджменту (ФБ)

Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ 2019
4 Зеленко О.М.
Особливості впливу витрат заготівельних процесів сільськогосподарських підприємств на результати їх діяльності
Сталий розвиток економіки : міжнар. наук.-вироб. журн. Зеленко О. М. Особливості впливу витрат заготівельних процесів сільськогосподарських підприємств на результати їх діяльності. Сталий розвиток економіки : міжнар. наук.-вироб. журн. 2019. №3(44). С. 90-97.

2020 Факультет бізнесу

Кафедра менеджменту (ФБ)

Білоцерківський національний аграрний університет 2019 Сталий розвиток економіки 3(44) 2019.pdf8.27 МБ
5 Зеленко О.М.
Кластеризація як один із напрямів розвитку інфраструктури аграрної сфери в частині заготівельної діяльності
Інвестиції: практика та досвід : наук.-практ. журн. Зеленко О. М. Кластеризація як один із напрямів розвитку інфраструктури аграрної сфери в частині заготівельної діяльності. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 18. С. 70–76.
DOI: 10.32702/2306-6814.2019.18.70

2020 Факультет бізнесу

Кафедра менеджменту (ФБ)

Київ : ДКС-Центр 2019 14.pdf833.26 КБ
6 Зеленко О.М.
Методика аналізу управління заготівельною діяльністю сільськогосподарських підприємств на основі логістичного підходу
Економічний форум : наук. журн. Зеленко О. М. Методика аналізу управління заготівельною діяльністю сільськогосподарських підприємств на основі логістичного підходу. Економічний форум : наук. журн. 2019. № 2. С. 152-159.

2020 Факультет бізнесу

Кафедра менеджменту (ФБ)

Луцьк : Луцький НТУ 2019
7 Зеленко О.М.
УПРАВЛІННЯ ЗАГОТІВЕЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНСТРУМЕНТІВ ЛОГІСТИКИ
Зеленко О. М. Управління заготівельною діяльністю сільськогосподарських підприємств з використанням інструментів логістики : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).…

2020 Факультет бізнесу

Кафедра менеджменту (ФБ)

2019 АВТОРЕФЕРАТ_ЗЕЛЕНКО (1).pdf385.41 КБ
8 Ліпич Л.Г., Зеленко О.М.
ОПТИМІЗАЦІЯ ВИТРАТ ЗАГОТІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ОСНОВІ КООПЕРАЦІЇ ПРОЦЕСІВ ПОСТАЧАННЯ
Ефективна економіка : електронне наукове фахове видання Ліпич Л. Г., Зеленко О. М. Оптимізація витрат заготівельної діяльності на основі кооперації процесів постачання. Ефективна економіка. 2019. № 6. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7102 (дата звернення: 25.03.2021). DOI: 10.32702/2307…

2020 Факультет бізнесу

Кафедра менеджменту (ФБ)

Київ : ДКС-Центр 2019 16 (1).pdf329.38 КБ
9 Зеленко О.М.
УПРАВЛІННЯ ЗАГОТІВЕЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНСТРУМЕНТІВ ЛОГІСТИКИ

2020 Факультет бізнесу

Кафедра менеджменту (ФБ)

2019 Львів ДИСЕРТАЦІЯ_ЗЕЛЕНКО_ОКСАНА.pdf8.89 МБ