Система соціального захисту в Україні

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/10184
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Система соціального захисту в Україні : конспект лекцій для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Соціальне забезпечення» галузь знань 23 Соціальна робота спец. 232 Соціальне забезпечення денної та заоч. форм навч. / уклад.: О. М. Гапончук, Т. К. Корецька. Луцьк : відділ іміджу та промоції ЛНТУ, 2021. 164 с.
Ключові слова
Система соціального захисту Україні
Рік видання
Видавець
Луцьк : відділ іміджу та промоції Луцького НТУ
Ініціали працівника
Мартинюк Я.М.
Факультет працівника
2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права
Електронна пошта
mart.sn@ukr.net