Психологічна безпека в умовах інклюзивного освітнього середовища

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/10306
Тип: Монографії
Автор (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис
Потапюк Л. М. Психологічна безпека в умовах інклюзивного освітнього середовища. Соціальна та освітня інклюзія: історія, сучасність та перспективи розвитку : колективна монографія : у 2 ч. Ч. 1. Чернівці, 2021. С. 59-92.
Короткий огляд (реферат)
Досліджуються проблеми психологічної безпеки в умовах інклюзивного освітнього середовища. З’ясовуються поняття безпеки, психологічної безпеки та психологічної безпеки освітнього середовища. Виділяються основні чинники психологічної безпеки освітнього середовища. Здійснюється аналіз ризиків та небезпек освітнього середовища. Значна увага приділяється таким негативним проявам, як: психологічне насильство, булінг, мобінг, маніпулятивні впливи та ін., які є підставою для появи дисгармонії в сфері спілкування та міжособистісних відносинах між учасниками освітнього процесу. Доводиться, що вірогідність самоактуалізації особистості зростає у тому випадку, коли оточення сприяє задоволенню її потреб.
Дата публікації (рік)
Видавець
Чернівці : Технодрук
Монографія
Ініціали працівника
Потапюк Лілія Миколаївна
Факультет працівника
2021 Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій
Кафедра працівника
2021 Кафедра соціогуманітарних технологій
Електронна пошта
potapiuk2020@gmail.com