Соціальна робота з різними групами клієнтів

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/10489
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис методичних вказівок
Соціальна робота з різними групами клієнтів : метод. вказівки до семінарських занять та викон. самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Соціальне забезпечення» галузь знань 23 Соціальна робота спец. 232 Соціальне забезпечення денної та заоч. форм навч. / уклад. О.М. Гапончук. – Луцьк : Луцький НТУ, 2021. – 34 с.
Ключові слова
Соціальна робота, групи клієнтів.
Рік видання
Видавець
Луцьк : Луцький НТУ
Ініціали працівника
Гапончук Олена Миколаївна
Факультет працівника
2021 Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій
Кафедра працівника
2021 Кафедра соціогуманітарних технологій
Електронна пошта
olenagaponchuk83@gmail.com