Стандартизація, сертифікація та експертиза якості харчових продуктів

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/10491
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис методичних вказівок
Стандартизація, сертифікація та експертиза якості харчових продуктів : метод. вказівки до викон. самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Харчові технології та ресторанне господарство», галузі знань 18 Виробництво та технології, спец. 181 Харчові технології денної та заоч. форм навч. / уклад.: С.В. Ягелюк, Т.С. Ярошевич. – Луцьк : Луцький НТУ, 2021. – 24 с.
Ключові слова
Якість, контроль, стандартизація, сертифікація, експертиза, харчові продукти.
Рік видання
Видавець
Луцьк : Луцький НТУ
Ініціали працівника
Ягелюк Світлана Володимирівна
Факультет працівника
2020 Факультет бізнесу
Кафедра працівника
Кафедра товарознавства та експертизи в митній справі (ФБ)
Електронна пошта
s.yagelyuk@lntu.edu.ua