Переддипломна практика

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/11730
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Переддипломна практика : метод. вказівки до проходження переддипломної практики для другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Управління в системі соціального забезпечення» галузі знань 23 «Соціальна робота» спец. 232 «Соціальне забезпечення» денної та заоч. форм навч. / уклад. : В.Я. Малиновський, О.М. Жук. Луцьк : відділ іміджу та промоції ЛНТУ, 2022. 23 с.
Ключові слова
Переддипломна практика, соціальна робота.
Рік видання
Видавець
Луцьк : Відділ іміджу та промоції Луцького НТУ
Ініціали працівника
Мартинюк Я.М.
Факультет працівника
2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права
Електронна пошта
mart.sn@ukr.net