Соціальні комунікації та взаємодія

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/11743
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Соціальні комунікації та взаємодія : конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Управління в системі соціального забезпечення» галузь знань 23 Соціальна робота спец. 232 Соціальне забезпечення денної та заоч. форм навч. / уклад. О.М. Гапончук – Луцьк : ЛНТУ, 2021 – 110 с.
Ключові слова
Соціальні комунікації та взаємодія.
Рік видання
Видавець
Луцьк : ЛНТУ
Ініціали працівника
Мартинюк Я.М.
Факультет працівника
2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права
Електронна пошта
mart.sn@ukr.net