Інноваційні моделі соціального захисту та забезпечення

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/11744
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис методичних вказівок
Інноваційні моделі соціального захисту та забезпечення : метод. вказівки до семінарських занять та виконання самостійної роботи з дисципліни «Інноваційні моделі соціального захисту та забезпечення» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Управління в системі соціального забезпечення» галузі знань 23 Соціальна робота спец. 232 Соціальне забезпечення денної та заоч. форм навч. / уклад. Т.К. Корецька. – Луцьк : Відділ іміджу та промоції ЛНТУ, 2022. – 32 с.
Ключові слова
Інноваційні моделі соціального захисту та забезпечення.
Рік видання
Видавець
Луцьк : Відділ іміджу та промоції Луцького НТУ
Ініціали працівника
Мартинюк Я.М.
Факультет працівника
2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права
Електронна пошта
mart.sn@ukr.net