Ресторанна справа

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/11881
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Громик О. М. Ресторанна справа : метод. вказівки до викон. самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Готельно-ресторанна справа» галузі знань 24 Сфера обслуговування спец. 242 Готельно-ресторанна справа денної та заоч. форм навчання / уклад.: О.М. Громик. – Луцьк : Луцький НТУ, 2022. – 26 с.
Ключові слова
Ресторанна справа, ресторанне господарство, концепції ресторанного закладу, меню, форми обслуговування.
Рік видання
Видавець
Луцьк : Луцький НТУ
Ініціали працівника
Громик Оксана Миколаївна
Кафедра працівника
Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи (ФЕТЕ)
Електронна пошта
o.hromyk@lutsk-ntu.com.ua