Креативні технології розвитку індустрії гостинності в період війни

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/11976
Тип: Наукова стаття
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис
Полінкевич О. М. Креативні технології розвитку індустрії гостинності в період війни. Інтеграція науки і освіти: розвиток культурних і креативних індустрій : зб. наук. пр. за матер. всеукр. наук.-прак. конф. м. Київ, 10 трав. 2022 р. Київ, 2022. C. 192-193.
Ключові слова
Креативні технології, індустрія гостинності, війна.
Дата публікації (рік)
Видавець
Київ : КНУТД
Файл
Ініціали працівника
Полінкевич Оксана Миколаївна
Факультет працівника
2021 Факультет бізнесу та права
Кафедра працівника
2021 Кафедра підприємництва, торгівлі та логістики
Електронна пошта
o.polinkevych@lutsk-ntu.com.ua