Рекламний менеджмент

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12006
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Рекламний менеджмент : метод. вказівки до практичних занять для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Маркетинг» галузі знань 07 Управління та адміністрування спец. 075 Маркетинг денної та заоч. форм навч. / уклад. О. В. Бойко. Луцьк : Відділ іміджу та промоції Луцького НТУ, 2022. 36 с.
Ключові слова
Реклама, рекламна діяльність, управління рекламною діяльністю.
Рік видання
Видавець
Луцьк : Відділ іміджу та промоції Луцького НТУ
Ініціали працівника
Бойко Ольга Вікторівна
Факультет працівника
2021 Факультет бізнесу та права
Кафедра працівника
Кафедра маркетингу (ФБ)
Електронна пошта
o.boyko@lntu.edu.ua