Правові, політичні та соціальні студі

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12020
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Правові, політичні та соціальні студії : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти різних освітніх програм денної та заоч. форм навч. / уклад. В. Я. Малиновський. Луцьк : ЛНТУ, 2023. 96 с.
Ключові слова
ПРАВОВІ, ПОЛІТИЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ СТУДІЇ.
Рік видання
Видавець
Луцьк : ЛНТУ
Ініціали працівника
Мартинюк Я.М.
Факультет працівника
2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права
Електронна пошта
mart.sn@ukr.net