Філософія науки

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12041
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Філософія науки : метод. рекомендації до практичних занять та самостійної роботи для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти освітньо-професійних програм 051 Економіка, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 073 Менеджмент, 075 Маркетинг, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 113 Прикладна математика, 131 Прикладна механіка, 132 Матеріалознавство, 133 Галузеве машинобудування, 274 Автомобільний транспорт для денної та заоч. форм навч. / уклад. О. Ю. Сільвестрова. Луцьк : Луцький НТУ, 2021. 36 с.
Рік видання
Видавець
Луцьк : Луцький НТУ
Ініціали працівника
Сільвестрова Оксана Юріївна
Факультет працівника
2021 Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій
Кафедра працівника
2021 Кафедра соціогуманітарних технологій
Електронна пошта
oksana_35@ukr.net