Соціальна молодіжна політика

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12050
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Соціальна молодіжна політика : метод. вказівки до викон. самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 23 Соціальна робота спец. 232 Соціальне забезпечення освітньо-професійної програми «Соціальне забезпечення» денної та заоч. форм навч. / уклад. І.В. Сушик. – Луцьк : ЛНТУ, 2023. – 28 с.
Рік видання
Видавець
Луцьк : ЛНТУ
Ініціали працівника
Сушик Ірина Вікторівна
Факультет працівника
2021 Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій
Кафедра працівника
2021 Кафедра соціогуманітарних технологій
Електронна пошта
sushykiryna@ukr.net