Історія та культура України

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12440
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Історія та культура України : метод. вказівки до семінарських занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти усіх галузей знань денної та заоч. форм навч. / уклад. М.П. Костюк. – Луцьк : ЛНТУ, 2023. – 62 С.

Ключові слова
ІСТОРІЯ ТА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ
Рік видання
Видавець
Луцьк : ЛНТУ
Ініціали працівника
Мартинюк Я.М.
Факультет працівника
2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права
Електронна пошта
mart.sn@ukr.net