Лабораторний практикум із дисципліни «Крафтові технології харчових продуктів»

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/13027
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис методичних вказівок
Лабораторний практикум із дисципліни «Крафтові технології харчових продуктів» : для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня освітньо-професійної програми «Харчові технології та ресторанне господарство» галузь знань 18 Виробництво і технології спец. 181 Виробництво та технології денної та заоч. форм навч. / уклад. І.В. Тараймович. – Луцьк : Луцький НТУ, 2023. – 101с.
Рік видання
Видавець
Луцьк : Луцький НТУ
Ініціали працівника
Голячук С.Є.
Факультет працівника
2020 Машинобудівний факультет
Кафедра працівника
Кафедра технологій і обладнання переробних виробництв (МБФ)
Електронна пошта
s_holyachuk@ukr.net