Організація бухгалтерського обліку

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/13164
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Організація бухгалтерського обліку : метод. вказівки до викон. курсового проєкту для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Облік і оподаткування» галузі знань 07 Управління та адміністрування спец. 071 Облік і оподаткування денної та заоч. форм навч. / уклад.: С.В. Зеленко, В.В. Чудовець. – Луцьк : ЛНТУ, 2022. – 36 с.
Ключові слова
Курсовий проєкт, організація обліку, курсовий проєкт з організації обліку, організація бухгалтерського обліку.
Рік видання
Видавець
Луцьк : ЛНТУ
Ініціали працівника
Зеленко Сергій Володимирович
Кафедра працівника
Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)
Електронна пошта
s.zelenko@lutsk-ntu.com.ua