Наукові засади процесу формування державної соціальної політики

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/13226
Тип: Наукова стаття
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій
Бібліографічний опис
Малиновський В. Я. Наукові засади процесу формування державної соціальної політики. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. 2023. № 1 (159). С. 17–22.
Ключові слова
Соціальна політика, формування державної соціальної політики, соціальна держава, соціальна сфера.
Дата публікації (рік)
Видавець
Національна академія наук України, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»
Ініціали працівника
Малиновський Валентин Ярославович
Факультет працівника
2021 Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій
Кафедра працівника
2021 Кафедра соціогуманітарних технологій
Електронна пошта
valentyn.volyn@gmail.com