Готельно-ресторанна справа

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/13778
Тип: Навчальні посібники
Назва навчального посібника/підручника
Бібліографічний опис
Готельно-ресторанна справа : навч. посіб. для аудиторної та позааудиторної роботи студ. другого (магістерського) рівня вищої освіти
спец. 241 Готельно-ресторанна справа / Л.Ю. Матвійчук, Л.М. Чепурда, О.М. Лютак, С.В. Сидорук, Б.А. Смаль, М.І. Лепкий, В.М. Подоляк, Т.В. Зубехіна, О.М. Громик, Ю.Є. Дащук. – Луцьк : ЛНТУ, 2023. – 356 с.
Короткий огляд (реферат)
У навчальному посібнику готельно-ресторанна справа для аудиторної та позааудиторної роботи студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа обґрунтовано концепційно-теоретичні засади управління готельно-ресторанного бізнесу. Послідовно розкриваються об’єкт, предмет та значення наукових дисциплін, теоретичні основи та методологічний арсенал досліджень у сфері HoReCa.
Мета пропонованого навчального посібника полягає у формуванні в студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти загальних і фахових компетентностей для успішного здійснення економічної, організаційно-управлінської, проектної, виробничо-технологічної діяльності у сфері індустрії гостинності.
Ключові слова
Готельно-ресторанна справа.
Дата публікації (рік)
Видавець
Луцьк : ЛНТУ
ISBN
Ініціали працівника
Коваль А. В.
Факультет працівника
2021 Факультет митної справи, матеріалів та технологій
Кафедра працівника
Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи (ФЕТЕ)
Електронна пошта
tgrs@lntu.edu.ua