Дослідження ризику неплатоспроможності на підприємствах різних видів економічної діяльності в Україні

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/14082
Тип: Наукова стаття
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис
Нужна О.А. Дослідження ризику неплатоспроможності на підприємствах різних видів економічної діяльності в Україні. Фінансово-кредитне та обліково-аналітичне забезпечення післявоєнного відновлення економіки України : матеріали міжн. наук.-практ. конф., м. Київ, 5-6 жовт. 2023 р. Київ, 2023. С. 519-521.
Ключові слова
Коефіцієнт покриття, платоспроможність, ризик неплатоспроможності, фінансовий аналіз.
Дата публікації (рік)
Видавець
Київ
Ініціали працівника
Нужна Оксана Анатоліївна
Кафедра працівника
Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)
Електронна пошта
o.nuzhna@lutsk-ntu.com.ua