ЗЕД діяльність підприємств лісового господарства: тенденції оподаткування

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/14296
Тип: Наукова стаття
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис
Жураковська І. В. ЗЕД діяльність підприємств лісового господарства: тенденції оподаткування. Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством : матеріали XV міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 23 черв. 2023 р. Луцьк, 2023. Вип. 15. С. 45-46.
Ключові слова
ЗЕД, лісове господарство.
Дата публікації (рік)
Видавець
Луцьк : ЛНТУ
Ініціали працівника
Жураковська Ірина Володимирівна
Кафедра працівника
Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)
Електронна пошта
i.zhurakovska@lutsk-ntu.com.ua