Квалітологія виробів легкої промисловості

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/14314
Тип: Навчальні посібники
Автор (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва навчального посібника/підручника
Бібліографічний опис
Квалітологія виробів легкої промисловості : навч. посіб. / Т.М. Головенко та ін. Луцьк : ЛНТУ, 2023. 245 с.
Короткий огляд (реферат)
У навчальному посібнику наведено основну термінологію та її значення зі сфери стандартизації, сертифікації, метрології, менеджменту якості та оцінювання якості виробів легкої промисловості; положення базової нормативної документації, об`єкти стандартизації, а саме технологія швейного виробництва, продукція, методи випробування та показники якості в сегменті швейного виробництва і легкої промисловості загалом, а також графічні та умовні познаки.
Комплекс теоретичного та практичного матеріалу формує теоретичні та практичні знання у студента про методологію і сучасні принципи контролю якості як системи технічних і адміністративних заходів, направлених на забезпечення виготовлення якісних виробів українських підприємств легкої промисловості, що повністю відповідатимуть вимогам нормативних документів. Змістовне наповнення розділів навчального посібника спрямоване на ґрунтовне засвоєння матеріалу здобувачами вищої освіти. Схеми та ілюстрації доповнюють викладений матеріал. У посібнику згідно тем наведені дискусійні і контрольні питання, тести, практичні частини, питання для самоконтролю та додатки.
Рекомендовано для студентів освітніх ступенів бакалавр та магістр спеціальності 182 Технології легкої промисловості денної та заочної форм навчання з метою підвищення рівня їх навчальної діяльності та самостійної роботи в поза навчальний час, а також для учнів коледжів, професійних училищ, викладачів та вчителів.
Ключові слова
Якість, стандарти, контроль, дефекти, рівень якості.
Дата публікації (рік)
Видавець
Луцьк : ЛНТУ
ISBN
Ініціали працівника
Шовкомуд Олександр Володимирович
Факультет працівника
2020 Машинобудівний факультет
Кафедра працівника
Кафедра галузевого машинобудування та лісового господарства (МБФ)
Електронна пошта
o.shovkomud@lntu.edu.ua