Механізми забезпечення фінансової спроможності соціально-економічного розвитку регіону

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/4425
Тип: Автореферати дисертацій
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис
Камінська І.М. Механізми забезпечення фінансової спроможності соціально-економічного розвитку регіону : автореферат дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.05 / І.М. Камінська : МОН України, Луцький НТУ. - Луцьк : Луцький НТУ, 2009. - 22 с.
Короткий огляд (реферат)
У дисертаційній роботі проведене теоретичне узагальнення та подано нове бачення вирішення наукової задачі підвищення рівня соціально-економічного розвитку регіону на основі забезпечення його фінансової спроможності шляхом розробки відповідних дієвих механізмів, спрямованих на стимулювання регіонів до нарощування та ефективного використання їх фінансового потенціалу.
Теоретико-методологічний рівень дослідження дав змогу виділити основні підходи та сформувати логічні схеми розкриття сутності основних категорій та понять, розробити концептуальні засади фінансової спроможності соціально-економічного розвитку регіону, обґрунтувати сутність та значення механізму забезпечення фінансової спроможності соціально-економічного розвитку регіону, розробити методологічний інструментарій діагностики фінансової спроможності розвитку регіону; аналітичний рівень дозволив провести діагностику фінансової спроможності соціально-економічного розвитку регіону за трьома напрямами – діагностика фінансової достатності розвитку регіону, діагностика фінансової дієздатності розвитку регіону, діагностика фінансової стійкості розвитку регіону; проектний рівень забезпечив визначення стратегічних орієнтирів забезпечення фінансової спроможності соціально-економічного розвитку регіону, розробку інструментарію стимулювання соціально-економічного розвитку регіону та концептуальних підходів до децентралізації управління соціально-економічним розвитком.
Ключові слова
Фінансова спроможність соціально-економічного розвитку регіону, фінансова достатність розвитку регіону, фінансова дієздатність розвитку регіону, фінансова стійкість розвитку регіону, фінансовий потенціал регіонального розвитку, механізм забезпечення фінансової спроможності соціально-економічного розвитку регіону.
Дата публікації (рік)
Файл
Ініціали працівника
Камінська І.М.
Факультет працівника
2020 Факультет бізнесу
Кафедра працівника
Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (ФБ)
Електронна пошта
i.pushkarchuk@lntu.edu.ua