Академічна доброчесність в правовому полі українських університетів

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/4570
Тип: Монографії
Автор (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис
Менеджмент ХХІ століття: глобалізаційні виклики : монографія / І.А. Маркіна, В.І. Аранчій, Ю.М. Сафонов, Т.І. Лепейко та ін. – Полтава : Сімон. - 2017. – 728 с.
Короткий огляд (реферат)
У колективній монографії розглянуто сучасну парадигму менеджменту в Україні на національному і глобалізаційному рівнях та теоретико-методологічні й практичні аспекти управління сучасними соціально-економічними системами в умовах регіоналізації та світової інтеграції.
Колективна монографія буде корисною для науковців та практиків, які досліджують сучасні проблеми управління.
Монографія підготовлена в рамках НДР: «Макроекономічне планування та управління системою вищої освіти України: філософія і методологія» (державний реєстраційний номер 0117U002531); «Управління соціально-економічною системою в умовах національних і глобалізаційних викликів» (державний реєстраційний номер 0117U003102).
Ключові слова
Академічна доброчесність.
Дата публікації (рік)
Видавець
Полтава : Сімон
Ініціали працівника
Николюк Т .В.
Факультет працівника
2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права
Кафедра працівника
Кафедра української та іноземної лінгвістики (ФФОЛП)
Електронна пошта
toma.lntu@ukr.net