Розвиток регіональних ринків готельних послуг

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/4827
Тип: Дисертації
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис
Сидорук С.В. Розвиток регіональних ринків готельних послуг : дис. ... на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 / С.В. Сидорук ; МОН України, молоді та спорту, Луцький НТУ, - Луцьк : Луцький НТУ, 2012. - 249 с.


Короткий огляд (реферат)
Мета та завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка теоретико-методологічних засад розвитку регіональних ринків готельних послуг.
Для досягнення мети у процесі дослідження були поставлені такі завдання:
- розкрити зміст «регіонального ринку готельних послуг»;
- систематизувати фактори, що впливають на регіональний ринок готельних послуг;
- визначити принципи територіальної організації готельних послуг;
- розробити методичний підхід до оцінки рівня розвитку регіонального ринку готельних послуг та оцінки територіальної організації готельних послуг;
- здійснити оцінку рівня розвитку ринку готельних послуг та територіальної організації готельних послуг регіонів України;
- сформувати стратегії розвитку регіонального ринку готельних послуг;
- розробити інструменти маркетингу готельних послуг в регіоні;
- обґрунтувати шляхи вдосконалення територіальної організації готельних послуг.
Об’єктом дослідження є процес розвитку регіональних ринків готельних послуг.
Предметом дослідження є теоретичні та прикладні засади розвитку регіональних ринків готельних послуг.
Ключові слова
Ринок готельних послуг, регіон, розвиток, територіальна організація готельних послуг, попит, пропозиція, маркетинг готельних послуг, цільові групи споживачів.
Дата публікації (рік)
Видавець
Луцьк
Файл
dis.doc8.29 МБ
Ініціали працівника
Сидорук С.В.
Факультет працівника
2020 Факультет бізнесу
Кафедра працівника
Кафедра менеджменту (ФБ)
Електронна пошта
s.sidoruk@lntu.edu.ua