Features of information technology distribution of radio waves by frequency bands

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/5054
Тип: Наукова стаття
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій
Бібліографічний опис
Features of information technology distribution of radio waves by frequency bands/ I. Andrushchak, V. Koshelyuk, O. Sivakovska, M. Poteychuk, V. Martsenyuk //Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво : наук. журн. - Луцьк. 2019. - Вип. 36. - С. 5–10.
Ключові слова
radio waves, locations, cross-country, radio.
Дата публікації (рік)
Видавець
Луцьк : ІВВ Луцького НТУ
Ініціали працівника
Ліщина Наталя Миколаївна
Факультет працівника
2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Кафедра працівника
Кафедра інженерії програмного забезпечення
Електронна пошта
ipz@lutsk-ntu.com.ua