Інвентаризація як метод обліку і контролю діяльності сільськогосподарських підприємств

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/5906
Тип: Дисертації
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис
Чудовець В.В. Інвентаризація як метод обліку і контролю діяльності сільськогосподарських підприємств : дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.06.04 / В.В. Чудовець ; Держ. акад. статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. - Київ, 2006. - 250 с.
Короткий огляд (реферат)
Дисертація присвячена дослідженню теоретичних, методичних і практичних питань інвентаризації на сільськогосподарських підприємствах, а також розробці на цій основі рекомендацій з удосконалення нормативно-методологічної бази та документального забезпечення процесу інвентаризації.
Уточнено зміст поняття інвентаризації, визначено її мету та завдання. Доповнено склад суб’єктів і об’єктів інвентаризації на сільськогосподарських підприємствах, систематизовано класифікацію її видів.
Виявлено особливості, проблеми та перспективи інвентаризаційної роботи в сільському господарстві. Виділено етапи процесу інвентаризації та конкретизовано методику її здійснення. Обґрунтовано роль інвентаризації для забезпечення належної якості фінансової звітності.
Вдосконалено документальне забезпечення інвентаризаційного процесу. Уточнено механізм визначення результатів інвентаризації та порядок їх відображення в бухгалтерському і податковому обліку. Запропоновано й обґрунтовано методику оцінки якості інвентаризації.
Ключові слова
Інвентаризація, метод обліку і контролю, процес інвентаризації, завдання інвентаризації, інвентаризаційна комісія, фінансова звітність.
Дата публікації (рік)
Видавець
Київ
Файл
dis1.doc3.3 МБ
Ініціали працівника
Чудовець Віталій Васильович
Кафедра працівника
Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)
Електронна пошта
v.chudovets@lutsk-ntu.com.ua