Дослідження та обґрунтування параметрів засобу для пневматичного добування сапропелю

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/6348
Тип: Монографії
Автор (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис
Хомич С.М., Цизь І.Є. Дослідження та обґрунтування параметрів засобу для пневматичного добування сапропелю : монографія. Луцьк : РВВ Луцького НТУ. 2016. 133 с.
Короткий огляд (реферат)
Відклади прісноводних водойм, що є цінним природним ресурсом органічної речовини яка складається із залишків водних організмів і продуктів їх розкладу називають сапропелі, вони мають унікальні властивості та використовуються в багатьох галузях промисловості і сільському господарстві.
Різноманітні умови формування даних підводних відкладів в значній мірі визначають їх якісний склад. У залежності від зольності і хімічного складу мінеральної частини виділяють органічний, кремнеземистий, карбонатний і змішаний типи сапропелів.
Оскільки на території України розташована значна кількість озер, котловини яких заповнені сапропелями, переважно органічного типу, а дослідниками доведено, що саме органічні сапропелі можна використовувати у сільському господарстві, як добрива, оскільки вони чинять комплексну дію на підвищення родючості ґрунтів (насамперед збільшення гумусу), підвищують врожайність сільськогосподарських культур та покращують якість продукції, то необхідно поєднати процеси добування та використання органічних сапропелевих відкладів з метою вирішення обох системних питань.
На території Західного Полісся України є більше 80 водойм де з кожним роком процеси накопичення органічних сапропелів помітно прогресують та з року в рік їх кількість зростає, це пов’язано з відсутністю альтернативних технологій добування та переробки сапропелів. Прогресуючі процеси евтрофії в водоймах вимагають вживання невідкладних заходів із протидії даному явищу.
Першочерговим завданням для використання сапропелів являється їх до-
бування, яке залежить від умов залягання сапропелю: в діючих озерах – під ша-
ром води та мертвих (зниклих) – під шаром торфу. Останні утворюються деся-
тиліттями за рахунок накопичення відкладів та перетворення озер на болота.
Добування сапропелів, з під шару торфу є простим але надто енерговитратним тому в більшості відбувається за допомогою землерийних машин, оскільки сапропелі менш вологі та придатні до екскавації. В свою чергу для цього потрібні дуже затратні підготовчі роботи.
Умови добування сапропелів з під шару води досить різноманітні та, специфічні, адже глибина їх залягання може бути різна. Вони потребують індивідуальних підходів у залежності від типу сапропелю а також цільового призначення покладів. До органічного сапропелю який добувають з підводних родовищ для виробництва добрив ставлять особливі вимоги в першу чергу це природна вологість та непорушність структури, оскільки за таких умов процес зневоднення покладів та подальшої переробки є оптимальний.
Зважаючи на вищезазначені вимоги та проблеми актуальним є питання обґрунтування параметрів нової конструкції засобу, яка забезпечила б ефективний процес добування сапропелю для сільського господарства з мінімальними енергетичними втратами та без проблемних еконаслідків.
Метою дослідження, результати якого представлені в монографії є вибір раціональних режимів роботи, та обґрунтування параметрів засобу для пневматичного добування сапропелю з під шару води.
Ключові слова
Сапропель органічний, озеро, забірний пристрій, пневматична технологія, засіб для добування, повітря.
Дата публікації (рік)
Видавець
Луцьк : РВВ Луцького НТУ
Монографія
Ініціали працівника
Забродоцька Л.Ю.
Факультет працівника
2020 Машинобудівний факультет
Кафедра працівника
Кафедра аграрної інженерії (МБФ)
Електронна пошта
yuvela@ukr.net